5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

 trumblerques

21- 5 دلیل برای انتخاب کمپوست ساز معلق؟

1- رفع مشکل جونده- 2- کمک به افراد دارای مشکل کمر و زیر و رو کردن مواد- 3- رهایی از دردسرهای مقادیر زیاد هرس و مواد نرم مرطوب برای کمپوست سازی- 4- وجود فضای محدود برای کمپوست سازی- 5- لذت بردن از چرخاندتجزیه بی هوازی ایجاد کرده و منجر به بوی نامطبوع و لجن می شود. ن

22- چطور کمپوست ساز معلق با مشکل جونده کنار می آید؟

انتخاب درست کمپوست ساز معلق یک راه حل فوری محسوب می شود: یک چیز فلزی با بخش کمپوست که دور از زمین نگهداری شده است و بدون نیاز به فواصل بزرگ هوا؛ زیرا چرخش هوادهی کافی و کامل را فراهم می آورد.

23- زائدات غذایی را می توان با کمپوست ساز معلق کمپوست کرد؟

بله! در درجات حرارتی بالا خرده های کوچک گوشت، ماهی و چربی به سرعت تجزیه می شوند و از حضور آفات، پیشگیری به عمل می آید.

24- چطور در کار با کمپوست ساز معلق با مشکل کمر کنار بیایم؟

HOMEDERAZCOM

1- کمپوست ساز معلق چیست؟

یک کمپوست ساز معلق یک محفظه کاملا درزگیری شده است که می تواند بچرخد تا مواد کمپوست سازی را مخلوط نماید. ظرف درزگیری شده کمک به نگهداری گرمای تولیدی به وسیله فرآیند کمپوست سازی هم می کند، تا به فرآیند تبدیل زائدات باغی و آشپزی به کمپوست سرعت بخشد. کمپوست سازهای معلق کار کمپوست سازی را ساده تر و سریع تر ساخته اند.

2- ایرادات عمده سطل های کمپوست سازی در چیست؟

چنگک سخت داخلشان شده و آن ها را می چرخاند، گرما به راحتی مستهلک شده و سرعت فرآیند را کم می کند و جونده ها براحتی می توانند با ایجاد نقب در زیر جوانب، به مواد کمپوست سازی دسترسی پیدا کنند.

3- مزایای کمپوست ساز های معلق در چیست؟

1- سرعت بخشیدن به فرآیند کمپوست سازی- 2- دور نگه داشتن جونده ها، آفات و راکون از کمپوست- 3- حذف بوی کمپوست- 4- مرتب و جذاب