5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

bandar1-فرق کمپوست با کود چیست؟

ج- https://www.yarabumco.ir/index.php/photogallery

2- چقدر طول می کشد؟

پاسخ این سوال محدوده گسترده ای را در بر می گیرد زیرا وابسته به فرآیند مورد استفاده,موادی که کمپوست می شوند و این است که کمپوست چگونه مدیریت می شود.شاید مهمترین مسئله نوع استفاده از کمپوست باشد :بسیاری از محتویات کمپوست بلافاصله مورد استفاده مالچ پاشی قرار می گیرند در حالی که ماهها طول می کشد تا جوانه های حساس شروع به رشد و نمو نمایند.در اینجا ما فرض می کنیم که کمپوست مورد استفاده باغی دارد.

41- آیا توده/ سطل کمپوست باید در سایه یا خورشید قرار گیرد؟

یک نقطه آفتابی بهترین است، زیرا گرمای خورشید سرعت تجزیه را ازدیاد می بخشد. هرچند، توده سریع تر خشک می شود و نیاز به آب گیری مکرر تر از توده واقع در سایه دارد.

42- چه زمانی یک توده بیش از حد کوچک گرم می شود؟

برای کمپوست داغ، ما حداقل ابعاد 3 فوت در 3 فوت در 3 فوت را توصیه می کنیم. عایق سازی بالا یا جوانب کمک به نگهداری دما در فرآیند می کند.

43- چطور بدانیم زمان زیر و رو کردن توده کمپوست فرا رسیده است؟

اگر کمپوست داغ درست می کنید، زمانی که درجه حرارت داخلی زیر 100 درجه فارنهایت می رسد زیر و رو کنید.