5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

فضله های کرم و ورمی کمپوست؛ اختلاف در کجاست؟

من تمایل دارم از اصطلاحات "فضله کرم" و "ورمی کمپوست" در عوض هم در اینجا و سایت استفاده کنم، در حالی که از نظر فنی گفته شده که آن ها دقیقا هم معنی نیستند.

wor p1 0526

فضله های کرم به معنای واقعی کلمه کرم‌های کوچکی هستند (به دلیل عدم وجود کلمه بهتر - هاها) - یعنی موادی که در یک سر کرم رفته و از سر دیگر آن خارج شده است. اگر 100% فضولات کرم خالص دارید (تقریباً غیرممکن است) باید ماده ای داشته باشید که بسیار شبیه تفاله قهوه باشد.

برای مواد تولیدی در غالب سیستم های کمپوست سازی کرمی، ارجح است که از اصطلاح "ورمی کمپوست" استفاده شود. آن اساسا مخلوطی از فضله های کرم، به ویژه زائدات کمپوست شده، و هر نوع ماده ای است که مقاوم بوده و به خوبی تجزیه نمی شود. ورمی کمپوست های واقعی کیفیت بالا باید درصد بالایی از فضله های کرم را دارا باشند، اما احتمال اینکه آخرین ذره مواد در سیستم شما حداقل یک بار از کرم عبور کند بسیار کم است.

من قبلاً در مورد ورمی کمپوست فوق العاده تولید شده توسط قدرت کرم صحبت کرده ام. اگرچه من از آن به عنوان "فضله کرم" نام بردم، اما 100٪ فضله خالص نیست؛ هر چند قطعا درصد بسیار بالایی دارد. اگر بدرستی در خاطرم باشد، آن ها حقیقتا اجازه می دهند که مواد از یک سیستم جریانی دو بار رد شوند تا اطمینان حاصل شود که در حد امکان به فضله های تقریبا خالص دسترسی پیدا شده است.

مشکل این است که هیچ استانداردی وجود ندارد که تعیین کند چه درصدی از فضله های کرم باید وجود داشته باشد تا یک محصول "100٪ خالص" باشد و واقعاً هیچ روشی برای اندازه گیری دقیق درصد فضله ها وجود ندارد. این در واقع فقط به ظاهر و احساس مواد، شهرت شرکت تولیدکننده آن و البته توانایی آن در تقویت رشد گیاه بستگی دارد.

به هر حال، مطمئناً در اینجا سعی نمی کنید موها را از هم جدا کنید. فقط فکر کردم که ممکن است برخی از شما در مورد تفاوت فنی بین این دو اصطلاح کنجکاو باشید!