5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

bandar lomicomposter

 توضیح: پرسش و پاسخ های سوالات 181 تا 199 همگی در مصاحبه با دکتر مانوژ؛ متخصص، راهبر و پیدا کننده بایوتک پلیکان مطرح شده اند.

181- کمپوست سازی چیست؟

کمپوست سازی تجزیه ملکول های شیمیایی مرکب همانند کربوهیدرات ها از قبیل سلولز، چربی، پروتئین، لیگنین به ترکیبات ساده تر( منومرها/ دیمرها) همانند مونومرهایی است که غذای میکروب ها را تشکیل داده و یا رشد آن ها را تسهیل می کنند. برای مثال؛ کربوهیدرات ها منبع قند هستند. پروتئین منبع آمینو اسید است. تجزیه لیگنین برای حیات میکروب ها خیلی مهم است، زیرا لیگنین بطور طبیعی تولید می شود تا گیاهان را از عفونت های باکتریایی محافظت نماید.

182- حداقل بار میکروبی مورد نیاز برای کمپوست سازی چقدر است؟

استانداردهای کمپوست وجود حداقل 200 هزار کلنی میکروبی را در هر سانتی متر کمپوست ضروری می کند. این اطمینان می دهد که تمام مواد مغذی به شکل یونی خود تبدیل می گردند و قابل جذب و استفاده توسط گیاهان می شوند.

compostland

161- حجیم کننده کمپوست چیست؟

همچنان که نام آن نیز دلالت می کند، عامل حجیم کننده، هنگام کمپوست شدن زائدات غذایی " دانسیته حجمی" تولید می کند.

162- ویژگی های عامل حجیم کننده چیست؟

 عامل حجیم کننده باید فضاهای هوای زیادی ایجاد کرده و دانسیته حجمی پایینی ایجاد نماید.