نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

بروشور کمپوست ساز خانگی هیومس؛ مدل بوکاشی( کد 0594)


بوکاشی چیست؟


بوکاشی سیستمی با اصلیت ژاپنی است که در آن ضایعات غذایی مورد تخمیر قرار می گیرند. در این سیستم به یک سطل کوچک و سبوس حاوی میکروارگانیزم و مواد مغذی نیاز است. وقتی سبوس با ضایعات غذایی در یک ظرف در بسته ترکیب می شود، ضایعات غذایی تخمیر شده و و یک محصول " پیش کمپوست" غنی از مواد مغذی تولید می گردد.، این مخلوط می تواند در باغچه کوچک خانه شما دفن شده و تبدیل یه کمپوست گردد.

چقدر سبوس بوکاشی؟( کد 0576)

 

سبوس بوکاشی بصورت پر شده از میکروارگانیزم های ضروری بسته بندی شده است. این میکروب ها قدرت پشت پرده کمپوست سازی بوکاشی هستند. لازم است سبوس بوکاشی را به اندازه کافی اضافه کنیم تا خرده های غذایی بطور موثری تخمیر شوند. ولی چقدر سبوس کافی است؟

چقدر سبوس بوکاشی باید اضافه شود؟