5comver0007

bukpascomفاضلابروهای قطر کوچک( کد 0563)

شاید شما هم از آنهایی باشید که وقتی چشمتان به فاضلابروهایی که جلو خانه تان ریخته شده و قرار است پس از کارگذاری , فاضلاب خانه شما و خانه های همسایگانتان را جمع آوری کرده و به تصفیه خانه هدایت کنند, می افتد یا پیش خود و یا نزد دیگران می گویید:"کوچک نیست؟!"
حقیقت آنکه نه تنها اندازه این فاضلابروها کوچک نیست بلکه این اندازه بزرگ نیز می باشد!یعنی در واقع هم استاندارد باعث شده که فاضلابروها از حدی کوچکتر به کار گرفته نشوند و هم صرفه اقتصادی تولید کنندگان موجب شده که آنها تنها در سایزهای محدودی تولید شوند و اندازه هایشان خیلی هم دلبخواه مشتری ها نباشد!

کمپوست و فضولات اسب( کد 0556)

قطعا خیلی از شما در باره کودسازی از زباله یا کمپوست چیزهایی شنیده اید!شاید برخی از شما در باره این که میتوان از فضولات حیوانی نیز کود تهیه کرد,چیزهایی می دانید!(درست است که کودهای حیوانی,کودهای بسیار خوبی به حساب می آیند,اما آنها به علت آلودگی های بالقوه ای که دارند نباید قبل از طی فرآیندهایی که آنها را از آلودگیهایشان می زداید به مصرف گیاهان و مواد کشاورزی برسند!)

با همه این تفاصیل بعید است بدانید که از میان فضولات حیوانی,فضولات اسب بهترین فضولاتی است که می تواند در تهیه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد!این امر به این علت است که از مهمترین عواملی که در تبدیل فضولات حیوانی به کمپوست نقش دارد نسبت کربن به ازت است که می باید در محدوده 30 به یک باشد!