5comver0007

                                       09122039437

bukpascomver120چرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

ماشین کمپوست( کد 0521)

ماشین کمپوست یک واحد سر هم بندی شده برای بهره برداری از کمپوست سازی بیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی است. با عملکرد خردسازی مکانیکی، زائدات بزرگ تبدیل به پودر زائدات آلی می شوند تا نرخ تجزیه بیولوژیکی زائدات آلی افزایش پیدا کند. در عملکرد به هم زنی، زائدات آلی خرد شده با کمپوست فعال بیولوژیکی برای تجزیه زائدات به کود غنی از مواد مغذی همگن می شوند. زائدات آلی کمپوست شده به عنوان کود مزرعه به کار گرفته می شوند.

اهداف اصلی:

com p1 0521

تبدیل زائدات آلی به کمپوست
بهینه کردن زمان و کارآمدی فرآیند کمپوست سازی طبیعی
حفظ بهداشت منطقه غذایی مانند سفره خانه، کافه، هتل، خوابگاه.

بهره برداری فرآیند:

خردسازی
تبدیل مواد زائد آلی به قطعات کوچک برای بهینه سازی نرخ تجزیه بیولوژیکی
زائدات خرد شده بطور خود به خودی به بخش اختلاط و کمپوست سازی منتقل می شوند.

اختلاط و کمپوست سازی
زائدات خرد شده با کمپوست فعال بیولوژیکی همگن می شوند.
میکروب ها زائدات آلی را به کود آلی هضم شده تجزیه می کنند.
کود آلی برای 5 تا 7 روز خشک می شود.

عمل آوری

کود آلی کمپوست شده عمل اوری شده و برای اهداف باغبانی و باغداری به مصرف می رسد.

com p2 0521

اجزای ماشین کمپوست:

com p3 0521

بهره برداری از ماشین:

روندی که بهره بردار باید طی کند:

com p4 0521
الف- تغذیه
جداسازی زائدات آلی در مبدا
تغذیه زائدات آلی به داخل قیف خرد کننده
ب- عملکرد( بهره برداری)
آغاز و تکمیل عملکرد خرد کردن
جدا شدن از خرد کننده
آغاز عملکرد به هم زنی برای 30 دقیقه
ج- فرآیند جمع آوری و عمل آوری
باز شدن محفظه خروجی کمپوست و اغاز به هم زنی جهت جمع آوری کمپوست
جمع آوری زائدات همگن داخل محفظه
خشک کردن زائدات برای 10 تا 14 روز در هوای باز
بهره برداری از زائدات کمپوست به عنوان کود محصولات کشاورزی و باغداری و باغبانی

مزایا:

مزایای استفاده از کمپوست
بهبود نگهداری رطوبت خاک
خاک مواد مغذی را به مدت طولانی نگهداری می کند تا گیاهان از آن ها استفاده نمایند
مواد مغذی حاصل از کمپوست توسط آب باران شسته نمی شود
بهبود بافت و چرخش هوای خاک سنگین تر
منابع ارزشمند دور از لندفیل ها نگهداری می شوند.