5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

bandarچرا مشکل داریم؟ چگونه مشکل را حل کنیم؟

 

 

hame1

 

hame2

 

hame3

یک تیر و پنج نشان! 

5reas 6

 

 کمپوست خانگی!

5reas 7

 

یکی از سوالات کارفرماها در مقوله استخدام، "چه کسی را استخدام کنم؟" است و دیگری را ، قطعا، باید "چه کسی مناسب کدام پست سازمانی می باشد؟" قلمداد نمود.
اینکه هر یک از جویندگان کار، رزومه خود را به شکلی ویژه تنظیم می کنند کار استخدام کارفرماها را سخت نموده و بسیاری از ایشان را وا می دارد با درست کردن یک فرم مشترک و خاص محل فعالیت، کار مقایسه بین درخواست کنندگان را ساده تر گردانند.