walden-pond

comtobeمدفوع اسهالی، مدفوع سخت، کدام نرمال است؟( کد 0612)

آیا گربه ای دارید که همیشه مدفوع اسهالی دارد؟ یا ممکن است مدفوع سخت با حب های خشک تولید کند؟ بافت مدفوع، کیفیت رژیم غذایی گربه را مشخص می کند و پنجره ای در برابر شما قرار می دهد تا خوب بودن و سلامت گربه را مشاهده نمایید.

خطر مسمومیت گربه ها( کد 0515)

خیلی ها فکر می کنند چون گربه ها حیوانات دیر پسندی هستند کمتر از سگ ها مسموم می شوند. هرچند، با توجه به حس کنجکاوی و تمیز کردن عجیب و غریب آن ها، متاسفانه، مسمومیت گربه ها چیز غیر معمولی نیست. چندین عامل باعث می‌شود گربه‌ها پس از قرار گرفتن در معرض حتی مقدار کمی از یک ماده سمی، بیمار شوند.