walden-pond

comtobeقیمت پسماندهای خشک غرفه های بازیافت تهران در 1401( کد 0498)
قیمت اجناس و کالاهای مختلف روز به روز بالا و بالاتر می روند و پسماندهای خشک نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نیستند.
در جدول زیر آخرین قیمت پسماندهای خشک که در غرفه های بازیافت قابل خرید و فروش هستند آمده است( قیمت 1401)

PVER1401