بوکاشی؛ از "اصل" تا "وقتی که سطل پر می شود"

NUM1NUM2NUM3NUM4NUM5NUM6NUM7
4-  تغذیه بوکاشی


وقتی سطل بوکاشی زیر سینک آشپزخانه، گاراژ یا بیرون است؛ تغذیه آن ساده است. بهترین راه این است که خرده ها و عذاهای تاریخ گذشته را در سطل آشپزخانه ذخیره سازی نمایید و بعد آن ها را در لایه های 3 تا 5 سانتیمتر به داخل سطل بوکاشی خالی نمایید. آنگاه، 4 تا 5 اسپری آنزیم شتاب دهنده اضافه کنید.


آنزیم به رفع بو کمک کرده و باعث می شود فرآیند تخمیر زودتر آغاز گردد.

BUKNUM7V
1- خرد سازی

BUKNUM8V
2- اسپری

BUKNUM9V
3- فشرده سازی

BUKNUM10V
4- درزگیری

BUKNUM11V
برای تخمیر بهینه، خرده ها را ریز کنید و آن ها را در لایه های 3 تا 5 سانت پخش کنید.( برای مقادیر بزرگتر خرده ها می توانید این گام ها را چند بار تکرار کنید) این سطح باکتری ها را به حداکثر می رساند و تخمیر خرده ها را سریعتر می سازد.
آیا می دانستید؟
محتویات باید بوی میوه و سرکه ملایم سیب بدهند. نگران کپک سفید سطل نباشید. این چیز خوبی است و نشانه اینکه سیستم کار می کند!

AFT    BEF
         بعد                              قبل