چه چیزی بوی زباله را گند می سازد؟

 

چیزهای بسیار زیادی می توانند در سطل شما باشند؛ از بسته بندی گرفته تا غذا و زائدات باغی. تجزیه این ها که با مصرف آن ها توسط باکتری ها، مایت ها، قارچ ها و انگل ها صورت می گیرد می تواند تولید ترکیبات شیمیایی زیادی کند که خیلی از آن ها در تولید بوی گند نقش دارند. در زیر برخی از مقصرین بوی گند را آورده ایم.

BADODORMATERIALVER

BADODORMATERIALVER11

یک انتخاب از ترکیبات بو دار زباله

 BADODORMATERIALVER2

سولفید هیدروژن
تخم مرغ گندیده

BADODORMATERIALVER3

دی متیل سولفید
کلم گندیده

BADODORMATERIALVER4

متانتیول
کلم گندیده

BADODORMATERIALVER5

پوترسین
گوشت در حال فساد

BADODORMATERIALVER6

کاداورین
گوشت در حال فساد

BADODORMATERIAVER7

تری متیل آمین
ماهی

BADODORMATERIALVER8

آمونیاک
دارویی، تند

BADODORMATERIALVER9

آستالدئید
میوه، تند

BADODORMATERIALVER10

اسید استیک
ترش، سرکه

 

محتوی گوگرد

ترکیبات شامل گوگرد در طی تجزیه بی هوازی زائدات غذایی تولید می شوند. آن ها آستانه بویایی پایینی دارند و این به معنی این است که فقط اگر کمی از آن ها حضور داشته باشند، ما بویشان را متوجه می شویم. در نتیجه آن ها سهم عمده ای از بوی گند زباله را دارند.

 

محتوی ازت


آمونیاک در مقادیر زیاد تولید می شود، ولی آستانه بویایی بالایی دارد. پس سهم عمده ای در بوی سطل ندارد. آستانه بویایی تری متیل آمین ها خیلی پایین است. چون آن ها گوشتی و لاشه ای هستند از گوشت در حال فساد تولید می شوند. اگرچه آن ها خیلی کمتر تولید می شوند تاثیر آن ها در بو خیلی بیشتر است.

 

دیگر ترکیبات


بسیاری از دیگر ترکیبات مشتمل بر آلدئیدها، اسیدهای کربوکسیلیک و ترپن ها سهیم هستند. اغلب این ترکیبات و ترکیباتی که در بالا ذکر شد در طی تجزیه بی هوازی تولید می شوند( جایی که مقدار کافی اکسیژن وجود ندارد) بعضی ها بطور جداگانه بوی خوب دارند، اما در ترکیب با دیگر بوهای بد، بد بو می شوند!