5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

بوکاشی؛ از "اصل" تا "وقتی که سطل پر می شود"

 NUM1NUM2NUM3NUM4NUM5NUM6NUM7
3-  یک رژیم غذایی متعادل


آنزیم های بوکاشی به اندازه کرم ها ایراد گیر نیستند و شما می توانید تقریبا هر نوع غذایی را به خورد آن ها بدهید. با این حال چیزهایی هم هستند که باید از استفاده از آن ها اجتناب نمایید.

BUKNUM3VER

چیزهایی که اضافه می کنید

 BUKNUM4VE

چیزهایی که اجتناب می کنید

از مقادیر زیاد مایعات، استخوان های بزرگ، زائدات باغی و فضولات حیوان خانگی اجتناب نمایید.

BEF       AFT


          قبل                                 بعد