5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

بوکاشی چه چیز به خاک اضافه می کند؟

آن هایی که دوست دارند با استفاده از خاک بوکاشی، کیفیت خاک خود را بهبود ببخشند شاید بخواهند بدانند که بوکاشی دقیقا چه چیزی به خاکشان اضافه می کند. در اینجا ما فقط جهت مقایسه؛ محتویات یک نمونه خاک معمولی را با یک نمونه خاک بوکاشی و یک نمونه شیرابه ورمی کمپوست آورده ایم:


( بدیهی است این فقط یک مقایسه کاملا اجمالی است و هم خاک ها کیفیت های بسیار متفاوت دارند و هم محصولات بوکاشی دارای کیفیت یکسان نیستند؛ هر چند کیفیت محصولات بوکاشی تقریبا به هم شبیه است و دامنه گسترده کیفیت خاک شامل محصولات بوکاشی نمی شود)
مقایسه کیفیت یک نمونه خاک، یک نمونه محصول بوکاشی و یک نمونه شیرابه ورمی کمپوست

BBBSOIL