5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

یکی از سوالات کارفرماها در مقوله استخدام، "چه کسی را استخدام کنم؟" است و دیگری را ، قطعا، باید "چه کسی مناسب کدام پست سازمانی می باشد؟" قلمداد نمود.
اینکه هر یک از جویندگان کار، رزومه خود را به شکلی ویژه تنظیم می کنند کار استخدام کارفرماها را سخت نموده و بسیاری از ایشان را وا می دارد با درست کردن یک فرم مشترک و خاص محل فعالیت، کار مقایسه بین درخواست کنندگان را ساده تر گردانند.