walden-pondشانزده نکته برای کاهش مواد غذایی رستوران
با به کارگیری نکاتی که موجبات کاهش ضایعات غذایی را فراهم می آورند، تصویری از رستوران سبز مدرن به دست خواهید آورد.با این کار،سود و روحیه کارمندانتان افزایش خواهد یافت.
آیا می دانید روزانه چقدر پول در سطل آشغال می ریزید؟ نمی دانید یا می دانید اما نمی دانید چطور می توان از انجام این کار ممانعت به عمل آورد؟برای پیدا کردن جواب این سوالات شما در جای صحیحی هستید.تغییر سرویس دهی غذایی و کاهش ضایعات غذایی به میزان حداقل، بهترین راه ممکن است.

سازگاری با اماکن غذایی
سیمای ساختمانی اماکن غذایی می تواند اثر مهمی در فعالیت هایی که در آن ها انجام می شود داشته باشد.طرح ریزی خوب و انتخاب مناسب مواد ساختمانی می تواند راحتی نگهداری ملک یا مکان شما را تسهیل نماید.
دیوارها،کف و سقف