walden-pondبگذارید کیک جا بیفتد.آرد پخته نشده ممکن است مسبب اشرشیا کلی باشد.
نکات کلیدی ماجرا
در سال 2016 و از میان 24 ایالتی که در آن ها اشرشیا کلی شایع بود 63 مورد آلودگی به آرد نسبت داده شد.

ادامه مطلب: کیک,شیرینی و اشرشیا کلی

زمان های زیر بر پایه درجه حرارت صفر درجه فارنهایت یا پایین تر فریزر می باشد.ذخیره سازی و خوردن غذاهای فریز شده که از زمان های زیر بیشتر مانده باشند خطرناک نیست اما طعم و ترکیب غذاها شروع به کاهش کیفیت خواهد نمود:

ادامه مطلب: نگهداری مواد غذایی در فریزر