walden-pond"بهداشت محیطی ها" و "محیط زیستی ها" بخوانند!(کد 0050)

داشتن یک سایت از چیزهایی است که بسیاری از دانش آموخته ها و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در جستجوی آن هستند. طراحی سایت کار ساده ای نبوده و از عهده هر کسی بر نمی آید. از سوی دیگر، آن هایی که کار طراحی سایت ها را انجام می دهند، اگر کارشان خوب باشد، حق الزحمه قابل ملاحظه ای دریافت می دارند.
در این باب، یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که بسیاری از افراد متمایل به داشتن سایت، چندان مهم نمی بینند که اطلاعات فراوانی را درسایت قرار داده و بیشتر در جستجوی یک صفحه شخصی برای خودشان هستند.

یاری کنید!( کد 0036)
متاسفانه مقالات ما تقریبا به ته دیگ رسیده و روی این حساب دچار کمبود مقاله، جهت قرار دادن در سایت، شده ایم.
لذا، دست یاری به سوی اساتید و دانشجویان و فعالین و علاقمندان عرصه های "بهداشت محیط" و "محیط زیست" دراز کرده و می خواهیم با کمک گیری از آن ها دستی پرتر از قبل داشته باشیم.