walden-pond

comtobeاولین واحد پلی اتیلنی بیوگاز خانگی در ایران

اهداف کلی استفاده از واحدهای تولید کننده بیوگاز:

الف- تولید بیوگاز(مخلوطی از متان و دی اکسید کربن که قابلیت سوختن و تولید انرژی دارد)

ب- تولید کود مایع قابل مقایسه با کمپوست

ج- امحا پسماندهای آلی تولیدی در شهرها و روستاها

د- کمک به کاهش گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی


اندازه مخزن هاضم: یک متر مکعب
اندازه مخزن جمع آوری گاز: 800 لیتر

bioreadyVER1

bioreadyVER2

bioreadyVER3

bioreadyVER4

bioreadyVER5

خوراک ورودی: فضولات حیوانات علف خوار(گاو, گوسفند, بز و اسب) و پسماندهای غذایی( به ویژه غذاهای باقیمانده از پخت و پز و مصرف غذا)
میزان تغذیه تقریبی: 10 کیلوگرم در روز
میزان تقریبی گاز تولیدی: 400 لیتر در روز
قیمت: 60 میلیون ریال

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید, لطفا اینجا را کلیک کنید.