walden-pond

comtobeروش های دفع زائدات مرغی سلاخی شده( کد 0520)

معرفی

مزارعی که ماکیان را در ماساچوست پرورش می دهند ممکن است تحت مجوزهای مصوب ایالتی اخذ شده از دپارتمان سلامت عمومی ماساچوست، برنامه حفاظت از غذا، پرنده های خود را برای فروش به عموم مردم سلاخی و فرآیند نمایند. عموما، مجوز به کشاورز اجازه می دهد که از واحد فرآیندی متحرک ماکیان، که از مزرعه ای به مزرعه دیگر حرکت می کند، استفاده کند و یا از یک واحد ثابت که در مزرعه باقی می ماند بهره برداری نماید.

بخشی از نیازمندی ها برای فراهم کردن یک مجوز برای یکی از این واحدهای فرآیندی چسبیدن به بهترین تجارب مدیریتی برای دستکاری زائدات جامد و فاضلاب مرتبط با فرآیند است. وقتی زائدات فرآیندی در مزرعه دفع می شوند، بهترین تجارب مدیریتی کمک به ایمنی انسان و سلامت حیواان، حفاظت منابع آبی مجاور و جلوگیری از نتایج آزارنده مرتبط با بوها می کند. این برگ داده این نیازمندی ها را برای دفع در مزرعه زائدات سلاخی ماکیان تشریح می کند.

فرم کاربرد فرآیند ماکیان در مزرعه، دستورالعمل ها، راهنمای مدیریت فرآیند ماکیان می تواند در وبسایت های سرویس ها و سلامت ماساچوست و ایمنی غذا پیدا شود.

انواع زائدات

فرآیند ماکیان نیاز به مقدار متوسطی آب دارد که در کشتار، آبکشی و خرد کردن اجساد پرنده و تمیز کاری تجهیزات مصرف می شود. این آب مصرف شده در اینجا "فاضلاب" نامیده می شود. بطور طبیعی، مقدار ویژه ای از زائدات جامد آلی، پر، زوائد درون شکم و بخش های دور انداختنی ماکیان وجود دارد. مشخصه های فاضلاب، روش دفع مورد استفاده را تعیین می کند.

زائدات جامد

تنها اختیار دفع در مزرعه زائدات جامد ماکیان، کمپوست کردن در مزرعه است. روش های کمپوست سازی بسیار مختلفی وجود دارد، اما ساده ترین و عمومی ترین روش ایجاد یک توده یا ویندرو از مواد کربنی داخلی است که زائدات ماکیان جامد به ان ها افزوده شده اند. طبیعت، از طریق میکروارگانیسم ها، نقش خود را در تجزیه گوشت، چربی و پرها انجام می دهد؛ در این زمان کمپوست را می توان در مزرعه پخش کرد.

65 Compost 1
کمپوست سازی ویندرو

فاضلاب دارای جامدات
اختیارات دفع در مزرعه برای فاضلاب وابسته به اینکه آب شامل جامدات باشد( فاضلاب حاوی جامدات) یا عاری از جامدات باشد، فرق می کند. هر فاضلاب حاوی پر، امعا و احشا، چربی و قسمت های جوجه باید در طی فرآیند جمع آوری شود و در توده کمپوست دفع گردد. این می تواند داخل همان توده کمپوستی باشد که زائدات جامد به آن اضافه شده اند. آبی که برای جوشاندن و شستشوی لاشه ها استفاده می شود احتمالاً حاوی مواد جامد است و بنابراین باید به توده کمپوست اضافه شود.

فاضلاب عاری از مواد جامد
دو اختیار برای فاضلابی که حاوی مواد جامد نیست وجود دارد. برای مثال؛ آب مورد استفاده برای خرد کردن اجساد بعد از اینکه آن ها تمیز شدند. این آب بدون مواد جامد را می توان روی یک مزرعه گیاهی فعال در حال رشد اسپری کرد یا به توده کمپوست اضافه کرد. اگر اختیار اول انتخاب شود، مزرعه باید اندازه ویژه ای داشته باشد و از منابع حساس فاصله داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد که پاتوژن ها و مواد مغذی به گونه کارآمدی تصفیه شده اند. معیارهای رشد فعال به قرار زیر هستند:

1- سطح 30 تا 35 فوت مربع برای هر 10 گالن فاضلاب مورد نیاز است. حداکثر 400 گال فاضلاب در هر جلسه فرآوری مجاز است در مزرعه دفع شود.
2- مزرعه باید با رستنی های در حال رشد پوشش داده شود( به عنوان مثال؛ زمین های لخت یا با پوشش گیاهی کم مناسب نیست)
3- مزرعه باید 100 فوت یا بیشتر از منابع آب آشامیدنی فاصله داشته باشد( چاه یا آب سطحی)
4- مزرعه باید در فاصله 50 فوتی یا بیشتر از آب های سطحی و تالاب ها قرار داشته باشد و یک منطقه حائل پوشش گیاهی در بین آن وجود داشته باشد.
5- مزرعه باید در فاصله 25 فوتی یا بیشتر از هر مزرعه‌ای که محصولات غذایی در آن رشد می‌کنند، قرار داشته باشد و در بین آن ها یک حائل گیاهی وجود داشته باشد.
6- اگر مزرعه برای چرای حیوانات استفاده می شود، برای حداقل دو هفته کاربرد فاضلاب باید محفوظ نگهداری شود.
7- در نهایت، فاضلاب باید با اسپری کردن از طریق یک لوله یا پخش از طریق لوله سوراخدار روی مزرعه توزیع شود.

آب شستشوی پیش و پس از فرآیند
واحدهای سطوح تماس فرآیند ماکیان قبل و بعد از هر استفاده ضد عفونی خواهند شد. هر آبی که برای شستشوی سطوح پس از پاک کردن و ضدعفونی اولیه استفاده می شود، ممکن است اجازه داده شود که روی زمین جاری شود، مشروط بر اینکه زمین پوشش گیاهی داشته باشد و رواناب باعث ایجاد فرسایش یا اثرات پایین دست نشود. این آب آبکشی( شستشو) نهایی فقط شامل مقادیر کوچکی مواد شیمیایی ضد عفونی است.

کمپوست سازی

انتخاب مکان مناسب

خیلی مهم است مکانی را برای کمپوست سازی انتخاب کنیم که بطور منفی روی محیط زیست اثر نگذارد و یا سبب گسترش بیماری به انسان و حیوان نگردد. در زیر بعضی از معیارهای حداقلی را برای مکانیابی یک توده کمپوست زائدات سلاخی ماکیان می بینید. مکان باید:

1- حداقل 100 فوت از چاه های تامین آب فاصله داشته باشد.
2- حداقل 100 فوت از آب سطحی و تالاب فاصله داشته باشد.
3- هم سطح زمین باشد یا شیب کمی داشته باشد( شیب 2 تا 4 درصد بهترین است) توده را در شیب های تند یا خط القعر قرار ندهید.

درست کردن یک توده کمپوست یا ویندرو

مواد کمپوست: انتخاب مواد مورد استفاده برای کمپوست با زائدات سلاخی معیاری برای موفقیت در کمپوست سازی است. از موادی استفاده کنید که یک منبع کربنی از قبیل بوریای خرد شده، کاه خشک، خاک اره، خرده های چوب، تراشه های چوب، یا فضولات اسبی با بستر فراهم می کنند. شما همچنین ممکن است از کود حیوانی یا کمپوست فعال ترکیب شده با هر کدام از مواد بالا استفاده نمایید. در هر حال، مواد، یا ترکیبی از مواد، باید خلل و فرج کافی داشته و اجازه جریان یابی هوا به داخل توده کمپوست را بدهند. البته خلل و فرج نباید آنقدر باشد که گرما هدر رفته و یا بو بیرون بزند. بطور ایده آل، مواد باید دارای ترکیبی از مواد ریز و درشت باشند؛ با قطر یک چهارم تا نیم اینچ.

مقدار مواد مورد نیاز بستگی به تعداد پرنده های فرآیند شده دارد. به عنوان حداقل، توده باید 5 در 5 در 5 فوت باشد تا گرما را نگه دارد و مایعات را جذب نماید. در زیر ابعاد ویندرو توصیه شده ای وجود دارد که زائدات جامد و همه فاضلاب تولیدی را برای تعداد پرنده های داده شده تحت پوشش قرار می دهد:

100 پرنده: ویندرو با 5 فوت ارتفاع، 6 فوت عرض و 6 فوت طول
200 پرنده: ویندرو با 5 فوت ارتفاع، 6 فوت عرض و 12 فوت طول
300 پرنده: ویندرو با 5 فوت ارتفاع، 6 فوت عرض و 18 فوت طول

درست کردن پایه: پایه را با مواد کربنی با ارتفاع حداقل 12 اینچ بسازید. به خاطر داشته باشید که مواد باید بتوانند مایعات را جذب نمایند.

65 Compost 2
روش لایه گذاری

افزودن زائدات سلاخی: بعضی از زائدات جامدات سلاخی را در بالای پایه قرار دهید. مقداری فاضلاب را روی توده بریزید. بعد، یک لایه از مواد کربنی را اضافه کنید. این روش لایه گذاری را تکرار کنید تا تمام زائدات جامد و فاضلاب اضافه شده باشند. بعد کل توده را با یک لایه مواد کربنی پوشش دهید.

به دیگر گونه، انبوهی از مواد کربنی را می توان زودتر از موعد با ابعاد بر اساس تعداد پرندگانی که باید پردازش شوند تشکیل داد. وقتی زائدات سلاخی برای دفع آماده می شوند، ممکن است یک فرورفتگی در ویندرو ایجاد شود و پسماند جامد و فاضلاب به طور یکنواخت به داخل فرورفتگی اضافه شود. با مواد کربنی، فرو رفتگی را پر کرده و پوشش دهید.

پایش توده

به مجرد اینکه توده تشکیل شد، برای دو هفته بعدی باید روزانه چک شود. اگر ترمومتر ساقه بلند داشته باشید، می توانید درجه حرارت داخلی توده را پایش کنید تا اطمینان حاصل کنید که داغ شده است، ولی پایش درجه حرارت مورد نیاز نیست. چیز مهمی که باید در باره اش اطمینان حاصل نمایید این است که : 1- توده بو ندهد. 2- مایع از کف توده نشت نکند. 3- توده بوسیله حیوانات، باد یا افت باز نشده است تا ضایعات کشتار در معرض رویت قرار گیرند.

65 Compost 3

در صورت بروز هر یک از این مشکلات، مواد کمپوست اضافی را در دسترس داشته باشید. اگر توده بو می دهد یا حیوانات لاشخور به داخل توده نفوذ می کنند، ممکن است پوشاندن روی توده با مواد متراکم تر، مانند کمپوست قدیمی از توده قبلی، کمک کند تا از پخش بو جلوگیری شود. یک پتوی کمپوست هم می تواند روی توده قرار گیرد تا بوها را کاهش دهد و حیوانات را از نزدیک شدن به توده بازدارد. اگر توده دچار فرورفتگی شده است، نیاز دارید که مواد را به داخل توده هل دهید و مواد کربنی بیش از حد مورد نیاز اضافه کنید. اگر نشت مایع از توده اتفاق می افتد، آن را با مواد کربنی اضافی آغشته کنید و دوباره آن را در توده قرار دهید.

اجازه دهید توده یا ویندرو دست‌ کم 4 هفته بدون مزاحمت بماند؛ در این مرحله می‌توانید برای تسریع فرآیند کمپوست، توده را بچرخانید، یا فقط بگذارید بدون چرخش بماند، تا زمانی که مطمئن شوید زباله‌های کشتار کاملاً تجزیه شده‌اند. با گسترش طول ویندرو، زائدات کشتار اضافی ممکن است به ویندرو موجود اضافه شوند.

سیستم سطلی

سطل ها اغلب در مزارع ماکیان بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرند تا اجساد پرنده ها را در جاهایی که مرگ ها مکررا اتفاق می افتند کمپوست نمایند. این سیستم همچنین برای ضایعات کشتار طیور، به جای لاشه های دست نخورده، ایده آل است. قطعات طیور، پرها و فاضلاب کمپوست می شود.

سطل ها ممکن است از چوب، بتن ریخته شده یا بلوک های بتنی درست شوند. طراحی می تواند بصورت 2 یا چند محفظه ای باشد و سطل ها می توانند باز یا سقف دار باشند. سطل ها معمولا روی پد بتنی قرار می گیرند.

65 Compost 4

ساخت و پایش کمپوست سطلی مشابه توده های ایستا و ویندروها است؛ با این تفاوت که به دلیل اینکه جوانب سطل شامل مواد هستند، مواد کربنی نسبتا کمتری مورد نیاز است. توده های غیر شامل نیاز به مواد اضافی دارند تا اجازه شکل گنبدی را بدهند.

کمک اضافی نیاز دارید؟

منابع زیادی در وب وجود دارد که تهیه کمپوست از ضایعات قصابی، کمپوست سازی از اجساد حیوانات و به طور کلی کمپوست سازی را توصیف می کنند. خدمات توسعه ایالتی، دانشگاه ها و گروه های تجارت حیوانات اطلاعات زیادی را به صورت آنلاین ارائه می دهند.

برای کمک ویژه، سرویس حفاظتی منابع ملی USDA همراه با ادارات محلی سراسر ماساچوست کمک طرح ریزی حفاظتی را برای آن هایی فراهم می کنند که در جستجوی بهبود شرایط مزرعه هستند. علاوه بر این، هم NRCS و هم دپارتمان منابع کشاورزی ماساچوست برنامه‌های هدفمندی را اجرا می‌کنند که کمک‌های فنی، طراحی‌ها (مثلاً برای پدهای کمپوست غیرقابل نفوذ یا سیستم‌های سطل زباله) و بودجه برای مزارع واجد شرایط ارائه می‌کنند.