walden-pond

comtobeتصاویر و ابعاد و اندازه های سطل کمپوست ساز داغ( کد 0486)
در زیر تصاویری از سطل های مخصوص، جهت انجام کمپوست سازی داغ، مشاهده می شود:

 doc p1 0486

doc p2 0486

doc p3 0486

doc p4 0486

doc p5 0486