5comver0007

                                       09122039437

bukpascomver120خیلی ها مایل به دانستن اینکه آیکن 20 کدامیک از آفات را می تواند از بین ببرد، هستند.
در جواب این درخواست باید گفت که آیکن 20 آفاتی از قبیل ساس، زنبور، موش و جونده، پشه، سوسک، مورچه، مگس، عنکبوت، حیات وحش، کک، کنه، شته، حلزون و نرم تن، خفاش، عقرب، موش کور، حشرات بدبو، شپشک و ماهی های نقره ای را از بین می برد.


اشکال زیر، تصویری شماتیک از آفاتی که آیکن 20 قادر به از بین بردن آن ها است را نشان می دهد.

i20
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.