walden-pond

comtobeسوسک های فاضلابی یا سوسک های امریکایی عموما در فاضلابروها و محیط های مرطوب یافت می شوند.آن ها بزرگترین گونه های سوسک هستند و می توانند تا 2 اینچ هم طول پیدا کنند.سوسک های فاضلابی می توانند از طریق زهکش ها, ترک ها و شکاف ها و زیر درها وارد منازل شوند.سوسک های فاضلابی از مواد فاسد شده یا در حال فسادی که زیستگاه باکتری ها و ویروس ها است تغذیه می کنند.به مجردی که سوسک ها وارد خانه می شوند می توانند این باکتری ها و ویروس ها را در محیط پراکنده نمایند.

SEWERCACRO
اسید بوریک سوسک ها را می کشد.مقدار کمی از آن را پشت مبل ها و اسباب و اثاثیه بریزید.اسید بوریک سوسک کش فوق العاده موثری است.این ماده به سیستم عصبی سوسک چسبیده و بدن سوسک را عاری از آب می کند.این ماده دور کننده نیست و همین عامل است که باعث می شود سوسک ها تا زمانی که بمیرند برگردند.
اسید بوریک را مختصرا در تمام جاهای فرش شده خانه تان بپاشید.بگذارید پودر 24 ساعت بماند و بعد با جاروبرقی تمیزش کنید.کیسه جاروبرقی را بلافاصله در سطل آشغال انداخته و از منزل خارج نمایید.
اصول بهسازی را رعایت کنید.به ویژه در حمام و آشپزخانه,برنامه تمیز سازی منظم داشته باشید.غذاها را در یخچال یا ظروف درب دار نگهداری نمایید.
برای اینکه رطوبت خانه تان را در حداقل نگهداری کنید از یک رطوبت زدا استفاده نمایید.این امر سوسک های فاضلابی را فراری می دهد زیرا آن ها عادت کرده اند که در محیط مرطوب زندگی کنند.
از ورود سوسک ها به داخل خانه ممانعت به عمل آورید.تمام سوراخ ها و ترک هایی که می توانند به عنوان نقاط ورودی مورد استفاده قرار گیرند را درزگیری نمایید.برای شناسایی ترک های محتمل اطراف لوله ها,حاشیه پایینی دیوارها و درب و پنجره ها را بازرسی نمایید.
نکته
اسید بوریک ایمن تر از محصولات تجاری است,اما در هر حال این ماده هم یک سم است.پس به ویژه وقتی از آن در مجاورت بچه ها و حیوانات خانگی استفاده می کنید احتیاط نمایید.