walden-pond

comtobeمدرن شدن و پیشرفت معایبی هم دارد!یکی از مهمترین جنبه های این معایب آلودگیی است که ساکنین زمین را تحت تاثیر قرار می دهد!آلودگیی که در زمین,آب و هوا اتفاق می افتد.

تنوع زیستی و بحرانی که تهدید می کند( کد 0434)
گونه های در معرض خطر گونه هایی هستند که انقراض , همه یا بخش مهمی از آنها را تهدید می کند.گونه های در معرض تهدید گونه هایی هستند که در آینده ای قابل پیش بینی تمام یا بخش مهمی از آنها تبدیل به گونه های در معرض خطر می شوند.
در معرض انقراض» یا «آسیب پذیر» برای خیلی از ما مفهوم روشنی ندارند. از طرف دیگر خیلی ها نمی دانند انقراض گونه های جانداران چه عواقب فاجعه باری به همراه دارد. در واقع اگر بگوییم وضعیت حفاظتی موجودات کره زمین چیزی شده شبیه به انقراض دایناسورها، گزاف نگفته ایم و البته این وضعیت در کشور ما که پیشاپیش خیلی گونه های منحصر به فردش را از دست داده بحرانی تر از متوسط جهانی است.

بحران کنونی تنوع زیستی برآیند منفی فعالیت های صنعتی انسان در عصر حاضر است. در حال حاضر نرخ انقراض تنوع زیستی به دلیل آثار منفی فعالیت های انسانی صدها برابر نرخ طبیعی آن است. «اتحادیه جهانی حفاظت» از سال 1963 هر ساله فرهستی از گونه های تهدیدشده در جهان را تحت عنوان «لیست قرمز» منتشر می کند. انتشار مداوم «لیست قرمز» پایش وضعیت تهدید گونه ها را ممکن می کند. پایش وضعیت تهدید گونه ها به وسیله «لیست قرمز» می تواند منعکس کننده میزان موفقیت راهبردهای جهانی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی حفاظت از گونه ها باشد و می تواند به مدیریت موثر بحران انقراض تنوع زیستی یاری برسد