walden-pond

comtobeپیشگیری از آسیب سنجاب درختی و روش های کنترل( کد 0503)

مروری بر پیشگیری از آسیب و روش های کنترل

اصلاح سکونتگاه

اندازه گیری کلر باقیمانده آب و درجه حرارت داخلی مواد غذایی داخل منازل، ادارات و ...( کد 0467)
امروزه آب شهرها و روستاها کلرزنی می شود و شاید به این دلیل نباید خیلی نگران آلودگی میکروبی آب باشیم. با این حال، نمونه هایی که از طرف موسسات و سازمان ها و شرکت های ذیصلاح، جهت تست، گرفته می شود از نقاط بیرونی املاک و ساختمان های مسکونی و اداری و ... اخذ می گردد و اگر، خدای ناکرده، به دلیل فرسوده و قدیمی بودن شبکه لوله کشی، آب داخل منازل دچار آلودگی میکروبی شود، صاحبخانه یا مستاجر متوجه آلودگی نخواهد شد.