walden-pond

comtobeاخبار فنی(کد 0137)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.
دایره توسعه لبنیات ملی برای بهره برداری موثر از کارخانجات لبنیات
تمیزکاری و ضدعفونی موثر کارخانجات لبنی:


عملیات عمومی
این بولتن شامل آخرین توسعه های فنی محصولات، سیستم ها، فناوری ها و ... گزارش شده در مجلات، بروشورهای شرکت ها و کتاب ها است و بر پایه مطالعات و تجارب استوار شده است. آگاهی های فنی مربوط به حوزه های مختلف بهره برداری از کارخانه می شود. امید می رود که آگاهی های گنجانیده شده در اینجا برای خوانندگان مفید باشد.
آنچه که مهم است این است که تمیزکاری و ضدعفونی موثر کارخانجات لبنی تحت عنوان "عملیات عمومی" انجام شود. ممکن است با مطالعه متن متوجه شوید که آگاهی های مرتبط با موضوع نباید "کامل" تلقی شوند.
آنچه در اینجا آمده است:
معرفی
محلول های پاک کننده و ضد عفونی کننده
چرخه تمیز کاری
تجارب و عملکردهای تمیزکاری عمومی
بعضی از نکات مفید
1- معرفی
ما در اینجا جزییات مهم مفیدی در باره پاک کننده ها و ضد عفونی کننده های صنایع لبنی می آوریم. روش های تمیزکاری و انتخاب پاک کننده وابسته به موقعیت ویژه و تجهیزات است. تجهیزاتی که در آن ها شیر گرم می شود، قطعا، نیازمندی های تمیز کاری متفاوت از تجهیزاتی دارند که در آن ها فقط با شیر سرد ارتباط برقرار می گردد.
در کارخانجات لبنی مدرن، اغلب تجهیزات فرآیندی با سیستم های اتوماتیک تمیزکاری در جا ارتباط دارند. به خاطر اینکه دوره معمول استفاده از تجهیزات کارخانجات فرآیندی لبنی کمتر از 24 ساعت است، این تجهیزات و حوزه، روزانه تمیز می شوند. استفاده مستمر و طولانیتر سیستم های لوله کشی و ذخیره می تواند تواتر تمیز کاری را تا هر 3 روز یکبار کم کند.
سیستم هایی هستند که هرگز نمی توانند از تمیزکاری های مکانیزه بهره مند شوند. آن ها باید بطور دستی تمیز شوند. بعضی از تجهیزات نیازمند تمیزکاری ویژه هستند؛ همانند شستشوی و تمیز کردن خشک کن ها و ماشین های درست کردن کره. این ها برخی عملکردهای تمیزکاری روزانه را معرفی می کنند.
2- محلول های پاک کننده و ضد عفونی کننده
برای فراهم ساختن مشخصه های مطلوب، معمولا بر حسب نیاز مخلوطی از پاک کننده ها مورد استفاده قرار می گیرند. همچنان که در آخرین ویرایش اخبار فنی بیان شده است، این مخلوط می تواند یک قلیای بازی(همانند هیدروکسید سدیم) یا یک اسید، پلی فسفات، یک سورفاکتانت و یک جداکننده باشد. اگر آب خیلی سخت است، تری سدیم فسفات با نرخ 0.3 تا 0.5 درصد یا اتیلن دی آمین تترا استیک اسیدEDTA)) مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر پاک کننده تجاری استفاده نمی شود، قلیا و افزودنی ها می توانند در یک زمان در یک سیستم تمیز کنندگی خودکار CIP پایش شوند.
اغلب محلول های تمیزکاری باید فقط با آب سرد مخلوط شوند. چند تایی نیاز به مخلوط کردن با آب داغ دارند تا حل شوند. این ها باید محدود به آن هایی شوند که گرمای واکنش تولید نمی کنند. آب سرد باید در طی اختلاط اضافه شود، به گونه ای که دترجنت ها محلول را زیر نقطه جوش نگهداری نمایند. تمام ترکیبات تمیزکاری باید در غلظت های توصیه شده مورد استفاده قرار گیرند. پاک کننده ها فقط باید توسط پرسنل مجرب و دانش آموخته مخلوط شده و پخش گردند. یک پیش بند، عینک، دستکش های لاستیکی و ماسک تنفسی غبار باید در طی این فعالیت ها پوشیده شوند.
پاک کننده قلیایی عموما مورد استفاده هیدروکسید سدیم است. این ماده عموما در شکل مایع در دسترس است و با 30 تا 35 درصد سوزآوری، زاج سیاه هم نامیده می شود، یا در فرم جامد و دانه ای موجود است و حداقل 95 درصد قدرت دارد. برای فراهم کردن محلول یک درصد هیدروکسید سدیم، 2.5 لیتر زاج سیاه را به آرامی به 100 کیلوگرم آب اضافه کنید( با دانسیته 1.33 کیلوگرم در لیتر)
به دیگر گونه، تقریبا یک کیلوگرم پودر خشک را در 10 لیتر آب سرد حل کنید.سپس، این محلول را به مخزن متعادل سازی اضافه کنید. هیدروکسید سدیم باید همیشه به آرامی به آب سرد اضافه شود. هرگز آب را داخل هیدروکسید سدیم نریزید، زیرا به جوش آمده و خاصیت انفجاری خواهد داشت.
به صورت مشابه، برای آماده سازی محلول 0.5 درصد اسید نیتریک، 0.6 لیتر اسید نیتریک تجاری( با قدرت 60 درصد) را به 100 لیتر آب اضافه کنید. فرمول زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

tec for1v.pdf
محلول ضد عفونی کننده به روش مشابه تهیه می شود. برای مثال، برای درست کردن 500 لیتر محلول کلر فعال 200 پی پی ام، ممکن است از هیپوکلریت سدیم استفاده گردد. فرض می شود که هیپوکلریت، کلر فعال 8.5 درصد دارد. اگر هیپوکلریت سدیم مورد نیاز m لیتر باشد، پس
بنابراین، فرمول مورد استفاده هست:

tec for2v.pdf

tec for3v.pdf
جایی که:
X: قدرت محلول مورد نیاز؛ میلی گرم بر لیتر
Y: قدرت ضد عفونی کننده مورد استفاده بر حسب درصد
W: حجم محلول مورد نیاز بر حسب لیتر
d : دانسیته ضد عفونی کننده بر حسب کیلوگرم بر لیتر
برای فراهم کردن ترکیبی از پاک کننده- ضد عفونی کننده، هیپوکلریت ها ممکن است به محلول های ترکیبی تمیز کننده اضافه شوند. عوامل رها کننده کلر آلی از قبیل دی کلریزو سیانورات سدیم و دی کلرو دی متی دانتوین می توانند با ترکیبات تمیز کننده فرموله شوند. پاک کننده های حاوی کلر فعال، از قبیل هیپوکلریت سدیم یا پتاسیم در حذف آلودگی های کربوهیدرات و یا پروتئینی موثر هستند. یک مقدار کوچکی از هیپوکلریت مقادیر نسبتا قابل ملاحظه از پروتئین را حذف می کند. هرچند، پاک کننده هایی که شامل هیپوکلریت هستند باید بلافاصله بعد از اینکه ساخته شدند اعمال شوند، زیرا آن ها برای ذخیره سازی، پایداری ضعیفی دارند.
بطور مشابه، یدو فرس ها می توانند با عوامل فعال سطحی و اسیدها(همانند اسید فسفریک) ترکیب شده و آن ها را تبدیل به پاک کننده – ضد عفونی کننده نمایند. ترکیبات چهاتایی می توانند با پاک کننده های ویژه فرموله شوند تا به عنوان یک پاک کننده- ضد عفونی کننده عمل کنند. هرچند، این ها برای کارخانجات غذایی توصیه نمی شوند، زیرا خواص پاک کنندگی کافی ندارند. کاربرد آن ها برای حمام ها، سرویس های بهداشتی و دیگر سطوحی که با غذا در تماس نیستند، رضایتبخش است. کاربرد آن ها نیازمند آبکشی است.
برای اینکه پاک کننده- ضد عفونی کننده موثر باشد، درجه حرارت محلول پاک کننده باید از 55 درجه سانتیگراد پایینتر باشد و آلودگی باید سبک باشد.
3- چرخه تمیزکاری
گام های تمیزکاری مورد نیاز در چرخه تمیزکاری در جا به موقعیت ویژه مربوط هستند. رویه تمیزکاری عموما شامل 7 گام متوالی زیر است:
1- پیش آبکشی با آب:  پیش آبکشی با آب تازه یا ولرم باید همیشه بلافاصله بعد از انتهای جریان تولید انجام شود، زیرا در غیر اینصورت شیر باقیمانده خشک شده و به سطح می چسبد. درجه حرارت آب می تواند حدود 45 درجه سانتیگراد باشد، اما برای ممانعت از انعقاد پروتئین هرگز نباید از 60 درجه سانتیگراد بالاتر برود. پیش آبکشی 90 درصد مواد را حذف می کند، آلودگی های سخت را نرم می کند و نفوذ ترکیبات تمیز کننده در گام بعدی را تسهیل می نماید. این آب بعدا باید دور ریخته شود.
2- تمیز کردن با پاک کننده:تجهیزات فرآیندی با چرخش محلول قلیایی داغ تمیز می شوند. این امر تمام یا حجم بزرگی از آلودگی چربی و پروتئین را حذف می کند. بعد از تمیزکاری، محلول جمع آوری شده و بعد از تنظیم غلظت پاک کننده، مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. وابسته به نوع آلودگی، غلظت محلول تمیز کننده در حول و حوش 0.5 تا 1 درصد وزنی، درجه حرارت 71 تا 85 درجه سانتیگراد برای کاربرد داغ و 57 تا 71 درجه سانتیگراد برای سطوح سرد، و زمان چرخش 15 تا 30 دقیقه برای کاربرد داغ و 10 تا 20 دقیقه برای سطوح سرد نگهداری می شود. غلظت بسیار بالا از تمیزکنندگی ممانعت به عمل می آورد.
3- (b)آبکشی نهایی با آب داغ:(b) بعد از شستشوی قلیایی، سطوح با آب داغ آبکشی می شوند تا آلودگی باقیمانده، تمام آثار دترجنت ها حذف شده و از ته نشینی مجدد آلودگی ها روی سطوح تمیز ممانعت به عمل آید. آبکشی تا یک پی اچ 8.5 تا 9 معمولا کافی به نظر می رسد. آب آبکشی جمع آوری می شود و برای پیش آبکشی استفاده می شود.
4- آبکشی اسیدی: سطوح تجهیزات، سپس، با محلول اسیدی داغ مورد جریان قرار می گیرند تا سنگ شیر و پوسته آب حذف گردد. غلظت محلول اسیدی برای اسید نیتریک حدود 0.5 درصد و برای اسید فسفریک حدود 2 درصد است؛ در حالی که وابسته به نوع کاربرد، درجه حرارت باید حدود 65 درجه سانتیگراد و زمان چرخش باید بین 5 تا 20 دقیقه باشد. جدول 1 این جزییات را برای تجهیزات مختلف بیان کرده است.
جدول 1- روش های تمیزکاری تجهیزات مختلف

 tec t1 0137

5-آبکشی نهایی اسید: تجهیزات سپس با آب، آبکشی می شوند تا هر باقیمانده اسید حذف شود. آبکشی با پی اچ بین 6 تا 6.5 معمولا کافی به نظر می رسد.
بعد از اعمال قلیای قوی و محلول های اسیدی در درجه حرارت های بالا، تجهیزات و سیستم لوله کشی عملا استریل هستند. هرچند، جهت ممانعت از رشد شبانه باکتری ها در آب آبکشی باقیمانده در سیستم، آب آبکشی ممکن است با اضافه کردن، مثلا، اسید فسفریک یا سیتریک تا پی اچ کمتر از 5 اسیدی شود. این محیط اسیدی از رشد اغلب باکتری ها ممانعت به عمل می آورد.
6- ضد عفونی کردن: یک برنامه تمیزکاری مناسب با پاک کننده های اسید و قلیا نه فقط تجهیزات را از لحاظ فیزیکی و شیمیایی مورد عمل قرار می دهد، بلکه آن ها را از لحاظ باکتریایی، تا گستره بالایی تمیز می سازد.
اثر تمیزکاری باکتریولوژیکی می تواند با ضد عفونی شیمیایی یا حرارت بیشتر هم بشود. ضدعفونی می تواند در صبح و بلافاصله قبل از اینکه فرآیند شیر آغاز شود، بصورت مثمر ثمری انجام شود. ضدعفونی می تواند، وابسته به کاربرد ویژه، با آب داغ در 90 تا 95 درجه سانتیگراد( 85 درجه سانتیگراد در خروجی) برای 15 دقیقه، محلول کلر 50 تا 250 پی پی ام در حدود 55 درجه سانتیگراد برای 30 دقیقه، محلول یدوفور 50 تا 70 پی پی ام یا ید در دسترس حدود 30 تا 40 درجه سانتیگراد یا ترکیبات چهارتایی در 150 تا 250 پی پی ام در حدود 45 تا 50 درجه سانتیگراد برای 5 دقیقه انجام شود. باقیمانده 4 تایی، اگر روی سطوح باقی بماند، یک تاثیر ممانعت کننده در رشد باکتری های اسید لاکتیک دارد. بنابراین، استفاده از ترکیبات 4 تایی محدود شده است.
7-آبکشی نهایی: در حالتی که ضدعفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند( به استثنای وقتی که محلول کلر 200 پی پی ام یا کمتر استفاده می شود)، محلول ضد عفونی کننده باید با آب خوب جریان یابد تا باقیمانده ضدعفونی کننده حذف شود. در غیر این صورت، اگر روی سطوح در طول شب باقی بماند، ممکن است به سطوح فلزی حمله کند.
در توالی تمیزکاری، بعضی وقت ها شستشوی اسیدی قبل از تمیزکاری محلول قلیایی به همراه آبکشی آبی نهایی تمیزکاری، بصورت ذکر شده، انجام می گیرد. برای آلودگی سبک، شستشوی اسیدی ممکن است در مواردی از قبیل شستشوی قوطی و تمیزکاری مخزن ذخیره مورد نیاز نباشد.
تجهیزاتی وجود دارند که نمی توانند با سیستم تمیزکاری در جا تمیز شوند و با جداسازی و یا حذف از موقعیت نرمال باید تمیز شوند. خطوط راهنمای زیر در چنین مواردی می توانند مثمر ثمر واقع شوند.
7-1- یک پیش آبکشی با آب 37 تا 38 درجه سانتیگراد برای حذف آلودگی عمده
7-2- برای تمیزکاری دستی، ترکیب تمیز کننده مورد استفاده باید دارای پی اچ کمتر از 10 باشد تا التهاب پوست به حداقل برسد.( مثل قلیاهای شیر) محلول باید 45 درجه سانتیگراد باشد؛ برس های تغذیه محلول می توانند با کارآمدی مورد استفاده قرار گیرند. دیگر قسمت های تجهیزات باید از طریق چرخش محلول قلیایی کلرینه شده برای حدود 10 تا 12 دقیقه در 30 تا 65 درجه سانتیگراد برای شل کردن و از بین بردن آلودگی باقیمانده تمیز شوند.
7-3- یک آبکشی نهایی با آب در 37 تا 38 درجه سانتیگراد برای حذف هر آلودگی باقیمانده یا ترکیبات تمیز کننده.
4- عملیات تمیزکاری عمومی
انتخاب روش تمیز کاری وابسته به کاربرد ویژه است. متناسبا، ترکیب تمیز کاری انتخاب خواهد شد و درجه حرارت برگزیده خواهد گشت. در تمیز کاری دستی، قلیاها و اسیدهای ملایم استفاده می شوند، در حالی که در تمیزکاری درجا اسیدها و قلیاهای قوی استفاده می شوند. جدول 2 خطوط راهنمایی را برای اغلب ترکیبات تمیز کننده مناسب، رویه تمیز کاری و تجهیزات تمیز کاری برای اغلب کاربردهای تمیزکاری ارائه می دهد.
جدول 2- خطوط راهنمای تمیزکاری بهینه برای تجهیزات فرآیندی لبنی و سطوح 

tec t2 0137
*تجهیزات بسته بندی می توانند بطور موثری با تجهیزات تمیزکاری ژلی تمیز شوند.
به همین گونه، نیاز ویژه ضدعفونی کننده انتخاب ضد عفونی کننده را دیکته می کند. جدول 3 سطح کاربرد را فراهم می کند.
جدول 3- سطوح کاربرد یا شرایطی که ضد عفونی کننده های ویژه توصیه می شوند.

tec t3 0137
ماشین آلات پاستوریزاسیون
تمیزکاری درجای ماشین آلات پاستوریزه کننده به قرار زیر است
1- پیش آبکشی. در انتهای خط تولید، پاستوریزه کننده، شامل پمپ ها، شیر آلات و لوله ها با آب ولرم یا سرد(38 تا 45 درجه سانتیگراد) تحت جریان قرار می گیرد تا خروجی صاف شود. این امر حدود 8 تا 10 دقیقه طول می کشد. این آب را دور بریزید. سپس به مدار بسته بازگردید.
2- تمیزکاری قلیایی. محلول پاک کننده قلیایی 0.5 تا 1 درصد(هیدروکسید سدیم) در دمای 70 تا 75 درجه سانتیگراد را برای 20 تا 30 دقیقه به چرخش درآورید.
3- آبکشی آب. آب را برای حدود 5 دقیقه به جریان در آورید.
4- شستشوی اسیدی. محلول اسید نیتریک با غلظت 0.5 درصد در 60 تا 70 درجه سانتیگراد را برای حدود 20 دقیقه به چرخش در آورید.
5- آبکشی اسیدی نهایی. برای حدود 10 دقیقه آبکشی اسیدی را با آب انجام دهید. این امر ماشین آلات را به تدریج خنک خواهد کرد. در زمان بعدی، این آب سپس می تواند برای پیش آبکشی مورد استفاده قرار گیرد.
6- ضد عفونی کردن. قبل از آغاز جریان تولید بعدی، سیستم پاستوریزه کردن با چرخش آب داغ در 90 درجه سانتیگراد برای حدود 10 دقیقه ضد عفونی می شود.
7- اگر ماشین آلات خیلی کثیف باشند، همانند وقتی که شیر بد کیفیت پاستوریزه می شود، ممکن است نیاز به استفاده از محلول های تمیز کننده غلیظ تر باشد و یا باید در ابتدا از محلول های قلیایی استفاده گردد.
تجهیزات شیر سرد
تمیزکاری در جا برای تجهیزات سرد و دیگر اجزا، همانند مخازن، لوله گذاری و فیتینگ ها بصورت زیر است:
1- برای حذف باقیمانده های شیر، آبکشی با آب ولرم یا سرد( 40 تا 45 درجه سانتیگراد) برای حدود 3 دقیقه انجام می شود. آب را دور بریزید.
2- درپوش، دستگیره شیر توپی و فیتینگ های مشابه را باز کرده، با برس تمیز نموده و جایگزین نمایید.
3- محلول سوزآور حدود 0.5 درصد را در 50 تا 55 درجه سانتیگراد برای حدود 20 تا 30 دقیقه یا 75 درجه سانتیگراد برای حدود 10 دقیقه به چرخش در آورید.
4- با آب داغ(90 درجه سانتیگراد) برای حدود 3 دقیقه آبکشی کنید.
5- با آب، بصورت تدریجی، برای حدود 7 دقیقه خنک کنید.
6- درست قبل از استفاده، با بازچرخش آب داغ در 85 تا 95 درجه سانتیگراد برای 10 دقیقه یا محلول ضد عفونی کننده شیمیایی(100 پی پی ام کلر فعال-هیپوکلریت در 50 تا 55 درجه سانتیگراد برای 10 دقیقه یا سورفاکتانت غیر یونی یدوفور تنظیم شده در پا اچ 3 در 50 پی پی ام در حدود 50 درجه سانتیگراد برای 10 دقیقه یا محلول های 4 تایی در 150 تا 200 پی پی ام در 50 درجه سانتیگراد برای 5 تا 10 دقیقه)، ضد عفونی کنید.
تبخیر کننده ها
1- با آب گرم یا سرد( تا 40 درجه سانتیگراد) تحت جریان قرار دهید.
2- فشار بخار را به تقریبا 75 درصد شرایط جریان نرمال کاهش دهید.
3- شیر محصول را باز کنید، در مخزن تعادل، سود سوزآور را برای دوره تقریبا 5 دقیقه ای با یک محلول تقریبا 2 در صد و در 80 درجه سانتیگراد مخلوط کنید.
4- محلول تمیز کننده را برای 20 تا 30 دقیقه به چرخش بیندازید.
5- برای 10 تا 15 دقیقه با تغلیظ شده(بخار متراکم شده) به جریان انداخته و به مخزن جمع آوری هدایت کنید.
6- محلول اسید نیتریک 0.3 تا 0.5 درصد 70 درجه سانتیگراد را برای 10 تا 15 دقیقه به چرخش انداخته و به مخزن جمع آوری هدایت کنید.
7- با تغلیظ شده به جریان اندازید تا ماشین آلات رها از باقیمانده شیمیایی شوند.
8- سطوح بیرونی را با محلول پاک کننده تمیز کنید و اگر لازم است از برس استفاده کنید. با آب مختصرا کلرزنی شده آبکشی نهایی را انجام دهید.
بلافاصله قبل از آغاز، ضد عفونی مورد نیاز است. یک آبکشی با آب شامل 75 پی پی ام کلر در دسترس برای 5 دقیقه یا یک مه پاشی مختصر با محلول کلر شامل 500 پی پی ام کلر در دسترس ترجیح دارد. این محلول باید بلافاصله آبکشی شود تا از خطر خوردگی ممانعت به عمل آید. آغاز باید متعاقبا و بزودی صورت گیرد.
تمیزکاری دستی
خطوط راهنما برای تمیزکاری دستی تجهیزات لبنی مختلف در جدول 4 معرفی شده اند.
جدول 4- ملاحظات ویژه برای تمیزکاری دستی تجهیزات ماشین آلات لبنی

tec t4 0137
5- بعضی نکات مفید
1- مواد شیمیایی را مخلوط نکنید؛ الا اینکه بطور ویژه توسط کارخانه سازنده، وفق دستورالعمل، نوشته شده باشد.
2- هرگز پاک کننده اسیدی را با پاک کننده کلرینه شده مخلوط نکنید. اختلاط اسید با کلر یا ترکیبات حاوی کلر گاز خطرناک کلرین را بوجود می آورد.
3- کلر در پاک کننده قلیایی برای حذف آلودگی است؛ نه ضد عفونی کردن.
4- الاستومرها( همانند واشرهای لاستیکی) می توانند توسط کلر و عوامل اکسید کننده مورد حمله قرار گیرند، و بنابراین باید با مواد شیمیایی سازگار تمیز و ضد عفونی شوند.
5- برای جلوگیری از حمله به واشرها، درجه حرارت های زیر 80 درجه سانتیگراد باید با اسید نیتریک استفاده شود.
6- برای تماس با آلومینیم، غلظت کلر فعال باید زیر 200 پی پی ام باشد.
7- سیلیکات سدیم( لیوان آب) در یک غلظت 0.1 تا 0.3 درصد یک محلول قلیایی حتی در درجه حرارت های بالا(80 درجه سانتیگراد) از حمله به فلز جلوگیری می کند.
8- 4 تایی ها بطور مکرر در کف ها، دیوارها، اسباب و اثاثیه و تجهیزات استفاده می شوند.
9- بهترین کار این است که از دستورالعمل سازندگان پیروی نمایید.

تمیز_کاری_ضد_عفونی_صنایع_لبنی#

صفحه نخست

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.