5comver0007

                                       09122039437

bukpascomver120فهم تجهیزاتی که شغل شما روزانه مورد استفاده قرار می دهد ضروری است تا شغل شما،همکارانتان و مشتری ها در برابر آتش سوزی مورد محافظت قرار گیرند.
دانستن آنچه که تجهیزات انجام می دهند و اهمیت اطمینان از عملکرد مناسب آن ها نخستین گام در ایجاد و بهره برداری از یک آشپزخانه سالم است.
دیاگرام زیر نشان دهنده سیستم هواکش عمومی آشپزخانه، اجزای اصلی که آن را شکل می دهند و جایی که هر قطعه از سیستم قرار می گیرد است.

diahood1
تعقیب نمودار شرح مختصر از هر جزء را در اختیار قرار می دهد.برای خواندن زمانی را تعیین کرده و خودتان را با هر جزء آشنا سازید.

diahood2.jpg
هواکش
هواکش آشپزخانه شما(exhaust،canopy،range & extractor) بالای اجاق یا منقل شما قرار می گیرد.فن هواکش بالایی چربی،دود، بو،دمه و بخاری که از اجاق بلند می شود را می گیرد.
فیلترهای چربی
به مجرد اینکه هوا از اجاق بلند شده و داخل هوای آشپزخانه شما می گردد، از فیلترها رد شده و چربی برخاسته آشپزی گرفته می گردد.جهت جلوگیری از تشکیل چربی، فیلترهای شما باید بطور مرتب تعویض گردند.
پنل های دسترسی
پنل های دسترسی مهم هستند، زیرا توانایی دسترسی به داکت های خروجی و تمیز کردن را فراهم می آورند.آن ها می توانند در زمان کارگذاری سیستم شما کارگذاری شوند و یا در صورت امکان پذیر بودن توسط شرکت تمیز کننده فراهم گردند تا امکان دسترسی مورد نیاز تمیز کاری را افزایش دهند.
داکت های خروجی
داکت های خروجی شما هواکش های آشپزخانه شما را به فن های خروجی وصل می کنند.هوای گرفته شده از طریق هواکش و فیلترهای چربی از طریق داکت های خروجی و فن به بیرون فرستاده می شود.
فن خروجی
فن خروجی شما خروج هوا،دمه و ذرات را از آشپزخانه تجاری شما تسهیل می کند.
در حالی که هر کدام از اجزا عملکرد متفاوت دارند، تمامی باید با هم کار کنند تا فرصت بهره برداری ایمن از آشپزخانه تجاری شما فراهم گردد.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.