walden-pond

comtobeچطور سی دی های قدیمی پرنده های باغ را فراری می دهند( کد 0295)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.

HOW p1 0295
شما سخت کار می کنید تا یک باغ دوست داشتنی را در خانه پرورش دهید و، به ویژه، دوست ندارید باغ توسط حیوانات آزارنده خراب شود. با این حال، مایل هستید با آن ها بطور انسانی تا نمایید. یک راه خیلی ساده برای فراری دادن این آفات از میوه های با ارزش استفاده از منعکس کننده ها است. سی دی هایی که فضای اتاق زیر شیروانی را اشغال کرده و قدیمی هستند اگر بطور استراتژیکی روی گیاهان مطلوب شما آویزان شوند خیلی مفید خواهند بود.
چرا کار می کند

HOW p2 0295
خیلی از مردم شنیده اند که پرندگان و دیگر آفات به طرف اشیای بسیار درخشان جلب می شوند. در حالی که یک شی درخشان می تواند برای یک حیوان جذاب باشد، بسیاری از اشیای درخشان، به همراه هم، ظاهری تهدید کننده خواهند داشت. سی دی ها و دیگر اشیای درخشان، همانند نوار جرقه زن یا فویل آلومینیمی، در وزش باد حرکت کرده و نور خورشید را منعکس می کنند. تحت شرایط مناسب، آن می تواند شبیه مقدار زیادی فعالیت که در یک موقعیت روی می دهد به نظر برسد. غریزه پرواز از دردسر بالقوه، اغلب، لگد خواهد زد و آن ها کوشش می کنند که یک منبع غذایی با خطر کمتر را پیدا نمایند.
چطور آویزان کنیم

HOW p3 0295
یک تکه بلند از ریسمان یک لا یا چند لا را از طریق سوراخ مرکزی سی دی گره بزنید. برای ایجاد یک آویز 6 اینچی یا بلند تر، ریسمان به اندازه کافی اضافی را رها نمایید. با این کار، فضای زیادی موجود خواهد بود تا سی دی نوسان کرده و با وزش باد به حرکت در بیاید. شما همچنین می توانید چندین سی دی را به همراه هم رشته کرده و یک دترکتور چرخان بلند تر بسازید.(برای دترکتور معنی مناسب پیشنهاد کرده و حامی ما شوید) در عوض گره زدن چند لا بطور مستقیم به گیاه، شما می توانید برای اتصال آن ها به شاخه های کوچک، می توانید از قلاب های تزیینی تعطیلات استفاده کنید؛ که حسب نیاز آسانتر برداشته شده و یا در اطراف باد می خورند.
کجا آویزان کنیم

HOW p4 0295
بر مبنای شواهد و حکایت هایی ادعا می شود که سنجاب ها و دیگر آفات زمینی می توانند با چیزهای درخشان فراری داده شوند، اما تنها حیواناتی که متخصصین باور دارند این چیزها رویشان کار می کند، ولو در زمان یا دوره ای کوتاه، پرنده ها هستند. وزارت کشاورزی انتاریو، غذا و امور روستایی، بر این باور و توصیه است که استفاده از چیزهایی با نوع برق زننده در نزدیک فصل برداشت، زمانی که فعالیت پرنده ها در حداکثر مقدار است، بیشترین تاثیر و کارآیی را دارد. پرنده ها نیاز دارند که در حال پرواز از بالای سر جرقه ها و برق ها را ببینند. پس سی دی ها را در یک الگوی دایره ای بطرف تاج درخت یا گیاهان آویزان نمایید؛ به همان خوبی روی شاخه ها درست نزدیک میوه. اینکه چند سی دی مورد استفاده قرار بگیرند به میزان زیادی بستگی به این دارد که اندازه گیاهان یا درخت ها چقدر باشد. برای گیاهان باغی، شما می توانید سی دی ها را از قلاب های باغی نزدیک میوه ها و سبزیجات هم آویزان نمایید. بعد از آویزان کردن تمام سی دی ها، چند روزی باغ را تحت نظر قرار دهید. اگر مشاهده نمودید که آفات به همان حوزه های گیاهان دوباره و چند باره حمله نمودند، سی دی ها را به موقعیت های دیگر تغییر مکان دهید و یا جدید ها را اضافه نمایید.
کمک کننده های دیگر

HOW p5 0295
سی دی ها فقط تا زمانی اثر بخش هستند که حیوانات مضر بودن آن ها را باور داشته باشند. اگر آن ها یاد بگیرند که آن ها بی خطر هستند، جوقه های برخاسته از نور دیگر آن ها را فراری نخواهد داد. حتی اگر یک پرنده شجاع متوجه شود که منطقه امن است، دوستان خود را مطلع کرده و آن ها را به تبعیت از خویش خواهد کشاند. استفاده از دور کننده های انسانی اضافه به آدم کمک می کند که پرنده ها را در منطقه امن( برای انسان) نگهداری کند. چندین راه وجود دارد که با استفاده از آن ها آفات ناخواسته دور می شوند. بستن محکم در زباله دان و جمع آوری میوه های مغز داری که از درختان در محوطه باغ افتاده اند و دور ساختن آن ها را از جمله این راهکارها باید به حساب آورد. نوئل جانسون از "پرنده ها و شکوفه ها" توصیه به فراهم کردن دیگر منابع غذایی دور از باغ می کند. یک موجودی خوب برای پرنده یا تغذیه کننده حیوانی تمام آنچه حیوانات خزدار و پردار می خواهند را فراهم نموده و آن ها را دور از محصولات گرانبهای شما نگه می دارد.
چطور کاری کنیم که پرنده ها گوجه فرنگی ها را نخورند؟

HOW p6 0295
چندین کار وجود دارد که با انجام آن ها مانع از این می گردید که پرنده ها گوجه فرنگی ها را بخورند.
وقتی تصمیم به پرورش گوجه فرنگی می گیرید، ممکن است جلوگیری از خورده شدن آن توسط پرنده یکی از ملاحظات شما باشد. پرنده ها با خوردن حشراتی از قبیل کرم بید و حلزون از گیاهان گوجه فرنگی( سولانوم لیکوپرسیکوم) محافظت به عمل می آورند. اگر، هر چند، پرنده ها شروع به خوردن میوه های در حال رسیدن نمایند، آن ها به بدترین دشمنان باغداران تبدیل می شوند.
پیدا کردن موثرترین راه دفاع و حفظ گوجه فرنگی از پرنده بر اساس سعی و خطا می باشد. با ترکیب واریته ای از روش ها که پرنده ها را دور نگه می دارد، به میوه ها کمک می کنید که با استفاده از حداکثر استعدادی که دارند وارد مرحله رسیدگی شوند.
شناسایی آسیب گیاه گوجه فرنگی پرنده
پرندگان، موش ها، گربه ها، سنجاب ها و اپاسوم ها اغلب بر روی میوه های گوجه فرنگی نوش می کنند و استفاده از بازدارنده کمی متفاوت برای هر حیوان برای محافظت از گیاهان ضروری است. قبل از اینکه سعی کنید ترسیم نمایید چطور پرنده ها را از خوردن گیاه گوجه فرنگی باز دارید، تعیین کنید که آیا پرنده مقصر آسیب وارده به گوجه فرنگی است.
پوست میوه را چک کنید و یک سوراخ انفرادی را در آن بررسی کنید که شبیه منقار پرنده به نظر می رسد. آسیب پرندگان به راحتی بر روی میوه هایی شناسایی می شود که تنها چند نوک کوچک بر روی آن ها وجود دارد؛ هر چند در میوه هایی که مورد حمله شدیدتر قرار گرفته اند، در راستای لبه های آسیب هم مشاهده می شود. میوه های گوجه فرنگی که توسط حیوانات دیگر مورد حمله قرار گرفته اند در اغلب مواقع علامت مشخصه دندان های پیشین را دارند.
به علاوه، از زمان روز که آسیب اتفاق می افتد نت برداری کنید. اگر چه تعیین مقصر در عمل خوردن میوه ها ممکن است ممکن نباشد، یک پرنده به احتمال زیاد مسئول است؛ اگر آسیب در ساعات روشنایی روز اتفاق می افتد.
حفاظت گیاهان
حفاظت از گیاهان گوجه فرنگی با توری پرنده میوه ها را از بلعیدن توسط  پرندگان مزاحم در امان نگه می دارد. با استفاده از دیرک های بامبو، دربست های چوبی، تیرهای فنس یا ستون های چوبی بلند، یک قالب چوبی در اطراف گیاهان ایجاد نمایید. ارتفاع صحیح قالب چوبی بستگی به ارتفاع بالقوه واریته گیاه رشد یافته گوجه فرنگی دارد، اما ارتفاع باید محدوده ای از 3 تا 8 فوت بلندی داشته باشد. توری روی چارچوب را شل کنید و اطمینان حاصل نمایید که که گیاهان را لمس نکرده است. توری ها را با استفاده از سیم روی زمین ایمن نمایید.
موقع استفاده از توری محتاط باشید. هرچند آن مانع از توانایی پرنده برای رسیدن به میوه گوجه می شود، توانایی پرنده را برای رسیدن و خوردن حشرات مضر برای گیاهان گوجه فرنگی نیز محدود می سازد. بازرسی دقیق و منظم گیاهان گوجه فرنگی کمک خواهد کرد که مطمئن شویم آسیب دیگر آفات اتفاق نخواهد افتاد.
فراری دادن پرنده ها
موضوعات متحرک می توانند قبل از رسیدن پرنده ها به گیاهان گوجه فرنگی آن ها را فراری دهند. فرفره های باغی که در زمره وسایل تزیینی هستند با باد حرکت کرده و پرنده ها را می ترسانند. شما همچنین می توانید از نخ ماهیگیری برای آویزان کردن چیزهای درخشان استفاده نمایید. ماهی تابه های آلومینیمی پای و سی دی های قدیمی از این وسایل هستند که نور را منعکس کرده و پرنده ها را می ترسانند. اگر شما چندین چیز را در نزدیکی هم آویزان نمایید، صدای بنگ آن ها عامل ترس دیگری خواهد بود.
آلترناتیوهای دیگر مرتبط با پرنده
پرندگان میوه های گوجه فرنگی را نوک می زنند تا تشنگی خود را فرو نشانند و نه لزوماً به گرسنگی خود را. یک چشم انداز آبدار، همانند حمام آبی پر از آب واقع در مکانی امن و به دور از شکارچی های بیرونی، می تواند جستجوی پرنده ها برای کسب آب حاصل از میوه ها و سبزی های باغی را از بین ببرد. به علاوه، کاشت گونه هایی با میوه های شیرین در نزدیکی حمام آبی می تواند بطور رضایتبخشی اشتهای پرنده ها برای تغذیه از میوه های شیرین را تحریک نموده و توجه آن ها را از میوه های گیاهان گوجه فرنگی در حال رسیدن منحرف نماید. گیاهان دارای میوه های شیرین شامل انجیر( فیکوس اس پی پی) هستند و این میوه مقاوم در برابر سرما را می توان در مناطق 8 الی 11 USDA یافت.
جمع کردن گوجه هایی که صورتی شده اند
به مجرد اینکه میوه های گوجه فرنگی رشد می کنند، برای اینکه کاملا برسند نیاز به درجه حرارت های گرم و نه لزوما نور خورشید دارند. پس قبل از اینکه میوه ها به قرمز روشن تبدیل شوند، ایمن است که آن ها را از گیاهان جدا نمایید. میوه ها را به مجرد اینکه شروع به صورتی شدن می کنند جمع کنید و آن ها را برای رسیدن در داخل و خارج از مقابل اشعه نور خورشید مستقیم قرار دهید. به خاطر اینکه میوه ها سریعا رشد کرده و هنگامی که کاملا رشد کردند به فوریت برسند، گیاهان را روزانه چک کنید تا از از دست رفتن پنجره ایده آل برداشت ممانعت به عمل آورید.
چطور کلاغ زاغی ها را فراری دهیم؟

HOW p7 0295
کلاغ زاغی ها پرندگانی هستند که با سیمای سیاه و سفید خود مشخص می گردند. بسیاری از باغبانان کلاغ زاغی ها را مزاحم می نامند؛ به ویژه هنگامی که این پرندگان میوه ها و سبزیجات باغ را می خورند، یا زمانی که در طول تابستان در تلاش برای حفاظت از لانه های خود و دیگر مناطق مورد استفاده برای منزل گزیدن پرخاشگر می شوند. وقتی کلاغ زاغی های لانه گزین مزاحم می شوند، یکی از موثرترین روش های غیر کشنده مرتبط با پرنده ها در قلمرو شما کوشش کردن و دور نمودن آن ها است.
گام 1
تمام میوه ها و سبزیجات را با توری حفاظتی پوشش دهید تا کلاغ زاغی از دسترسی بالقوه به منابع غذایی محروم شود. هر کدام از تغذیه کننده های پرنده و منابع آبی همانند حمام های پرنده را بخوبی خالی کنید. حذف منابع آب و غذا از حوزه، خانه و باغ شما را برای کلاغ زاغی غیر جذاب تر خواهد نمود.
گام 2
بالن های پر باد، سی دی های قدیمی و ماهی تابه های آلومینیمی پای را تقریبا در 3 فوتی بالای زمین و نزدیک باغتان آویزان نمایید. به مجرد وزش باد، نور خورشید سطوح فلزی را منعکس نموده و کلاغ زاغی ها را فراری می دهد.
گام 3
موادی که تحت عنوان "نوار ترساننده پرنده" شناخته می شوند را در اندازه تقریبی 18 اینچی در بالای منابع بالقوه غذایی اتصال داده و بیاویزید. در هنگام ریسمان سازی، نوار را چند بار بچرخانید و اجازه دهید برای اینکه راحت آویزان بماند تا جایی که ممکن است شل باشد. نوار ترساننده پرنده بطور یک در میان قطعات قرمز و نقره متالیک را زیر و رو کرده و مشابه انعکاس هایی که در باد بالن ها ایجاد می کنند را ایجاد می نماید.
گام 4
در فواصل دوره ای، صداهای ضبط شده کلاغ ها و زاغ های مزاحم را پخش نمایید. صدا می تواند کلاغ زاغی ها را آگاه کرده و سبب فرار آن ها شود، زیرا آن ها فکر می کنند یک شکارچی یا خطر دیگری، در منطقه، است.
گام 5 
بالن ها یا دیگر آیتم هایی که برای فراری دادن کلاغ زاغی ها قرار داده اید را هر هفته تغییر مکان دهید. این کار مانع از این می شود که پرنده ها به موقعیت دور کننده ها عادت کنند.

صفحه نخست

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد. در این باب به این نکته توجه کنید که از آنجایی که اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما است ممکن است آنچه در سایت های دیگر پیدا نمی کنید را اینجا هم پیدا نکنید، اما آنچه اینجا می یابید را به احتمال زیاد در دیگر جاها نخواهید یافت؛ الا اینکه از اینجا برداشته باشند. در ضمن اگر می خواهید مطالب خوب زیست محیطی سایت های دیگر را ببینید به بخش های روزشمار، هفته شمار و مهم مندرج در صفحه نخست رجوع کنید.( روی قسمت خانه کلیک کنید) این اطمینان را هم داشته باشید که بیشتر مطالب سایت بر اساس پاسخ دادن به سوالات تلفنی یا پیامکی از ما یا دیگران پای بر عرصه وجود گذاشته اند و لذا اگر شما از ما سوالی بپرسید که جوابش را نمی دانیم، یا می دانیم اما در رابطه با آن مطلب در سایت نگذاشته ایم، به احتمال زیاد مدتی بعد مطلبی در باره آن تهیه کرده و در سایت قرار خواهیم داد. 
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "بهداشت محیط دم دستی" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.

در ضمن، اگر دوستدار این هستید که در زمره حامیان ما باشید، لطفا اینجا را کلیک کنید.  از آنجا که ما توسط دولت حمایت نمی شویم، امید خود را به حمایت شما عزیزان دوخته ایم. پس اگر فکر می کنید ارزش بیشتر دیده شدن را، دست کم جهت مبارزه با آن هایی که با اطلاعات غلط مردم را در مسیر نادرست قرار می دهند، داریم، لطفا لینک زیر را در گروه های شبکه های مجازی( لینکدین، واتس آپ ، تلگرام و ...) به اشتراک بگذارید.

WWW.YARABUMCO.IR

خط آخر: اگر در هنگام جستجوی نام و نام خانوادگی خود در گوگل و پیدا کردن سایتی که حاوی آن ها هستند به احساس خوبی دست می یابید، لطفا اینجا را کلیک کنید.