walden-pondآزمایشات میکروبی استخرهای شنا و استخرهای ابگرم
آزمایشات میکروبی معمول جهت اطمینان از اینکه شرایط تصفیه بهینه آب حفاظت و نگهداری می شوند صورت می گیرد.در حالی که آزمایشات شیمیایی برای پایش کارآمدی سیستم تصفیه اب مرتبط با بارگذاری آلودگی مهم هستند، مهم است که برای ارزیابی کامل بهره برداری و نگهداری آب آنالیزهای میکروبی همراه گردد.


اطلاعات فراهم شده از پایش منظم می توانند شامل موارد زیر باشند:
آیا شستشوی معکوس و جایگزینی با تواتر و تکرار کافی صورت می گیرند؟
میزان ضد عفونی کننده کافی است؟
آیا با توجه به بارگذاری استحمام کنندگان و شناگران، بهره برداران سیستم تصفیه بخوبی از عهده ایفای نقش خود بر می آیند؟
دز غیر ضروری مواد شیمیایی در دسترس تصفیه آب باید مشخص و برجسته شود.
آگاهی هایی در باره بستر فیلتر باید فراهم گردد.
آگاهی های پیشاپیش در باره نقایص فیلتر،پمپ ها،شیرها و غیره باید فراهم شود.
اطلاعات اخیر آزمایشگاهی آب تغذیه
آنالیزهای 211 نمونه استخر که از شروع 2016 گرفته شدند نشان داد که 10 درصد آن ها از لحاظ پسودوموناس مثبت بودند و تعداد در بیشتر مثبت ها بیش از حد قابل شمارش بود.
نتایج شمارش کلنی هوازی نشان دهنده نتایج غیر دقیق نتایج 12 درصد نمونه ها در 37 درجه سانتیگراد و 14 درصد آن ها در 22 درجه سانتیگراد بود.
مطالعه 2014 ما در باره تعداد زیادی از نمونه های استخرها نشان دهنده این است که چطور نگهداری ایمن شرایط امکان پذیر است.به خاطر داشته باشید که اگر آزمایش نکنید چیزی نمی دانید.
پایش عوامل عفونی
مدیریت استخر آبگرم مسئول اطمینان از اینکه نمونه های میکروبی در فواصل مناسب اخذ شده و نتایج در دفتر روزانه ثبت می گردند بوده و علاوه بر این ها باید مطمئن باشد که پس از هر اقدام اصلاحی و متعاقب هر گزارش نامساعد عمل اخذ نمونه و ثبت نتایج صورت می گیرد.عموما هر نمونه میکروبی باید بر پایه ارزیابی خطر انجام گیرد و هر فاکتوری که روی کیفیت آب اثر گذار است مد نظر واقع گردد.
آزمایشات میکروبی مرتب اطمینان از اینکه شرایط بهره برداری رضایتبخش است فراهم می کنند اگر:
جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی توسط افراد مجرب و پرسنل متبحر انجام گیرد.
آزمایشات میکروبی جهت آزمایش به مراکز مجاز و صاحب صلاحیت برده شوند.
آزمایشات شیمیایی ترجیحا باید در مکان و زمان جمع آوری نمونه انجام شوند.از میان این آزمایشات می توان به میزان پی اچ و غلظت ضد عفونی کننده آزاد و کل در استخر آبگرم، مروری از نتایج نگهداری و تعداد استحمام کنندگان استخر آبگرم، اطلاعاتی در باره نقایص مکانیکی، ظاهر آب و وقایع ناخوشایند اشاره کرد که باید در فرم ارایه شده درج گردند.
نمونه های میکروبی ارگانیزم های شاخص باید دست کم یکبار در ماه بطور معمول گرفته شوند.این میزان در مورد لژیونلا فصلی یکبار می باشد.نمونه برداری های مکررتر ممکن است بر حسب ارزیابی ریسک مورد توجه قرار گیرند.مثلا اگر استخر آبگرم بطور ویژه و شدیدی مورد استفاده قرار می گیرد و یا اگر شکایت های تندرستی از سوی استحمام کنندگان گزارش شده است باید نمونه برداری و آزمایش صورت گیرد.
استخرهای آبگرم بیرونی نیاز به ضد عفونی و فیلتراسیون بیشتری دارند زیرا محیط زیست آن ها را در معرض غبار، آشغال و ... بیشتری قرار می دهد.پس موقع تعیین جدول پایش باید این عوامل مورد توجه قرار گیرند.
نمونه برداری میکروبی باید انجام شود
وقتی استخر آبگرم برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرد یا مجددا در مدار استفاده واقع می گردد.
بعد از گزارش بیماری متعاقب استفاده از استخر آبگرم
اگر مشکلات یا رویدادهای آلودگی وجود دارند.
تغییر در نحوه تصفیه/نگهداری
آزمایشات میکروبی
آزمایشات ارگانیزم های شاخص باید شامل شمارش کلنی هوازی(بعضی وقت ها کل شمارش(کلنی) قابل زیست یا شمارش بشقابی نامیده می شود)، کلیفرم ها، اشرشیا کلی و پسودوموناس آئروژنوزا باشد.به علاوه آزمایشات باید برای لژیونلا بصورت فصلی انجام شوند.
شمارش کلنی هوازی بعد از 24 ساعت انکوباسیون در 37 درجه سانتیگراد شاخصی از کل کیفیت میکروبی استخر آبگرم را در اختیار قرار می دهد، در حالی که حضور مستمر کلیفرم ها و به ویژه اشرشیا کلی دلالت بر حضور آلودگی جدی در حال افزایشی می کند که از نقص در سیستم تصفیه ناشی می شود.حضور پاتوژن بالقوه پسودوموناس آئروژینوزا نیز نشانه نقص سیستم تصفیه است که محتملا موجب تشکیل کلنی و بیو فیلم در فیلتر استخر آبگرم و دیگر بخش های سیستم می نماید.پسودوموناس آئروژینوزا در مشکلات مدیریتی ممتد شاخصی حساس تر از کلیفرم ها به حساب امده و در غیاب ان ها ممکن است یافت شود، اما معمولا با شمارش های کلنی هوازی افزایش یافته در ارتباط است.
در وجود مشکلات تندرستی مرتبط با استفاده از استخر آبگرم، ممکن است بر مبنای شواهد اپیدمیولوژیکی نیاز به تست دیگر ارگانیزم ها از قبیل استافیلوکوکوس اورئوس، کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا و احتمالا ویروس ها باشد.در اینگونه موارد توصیه ها در درجه اول از واحد حفاظت تندرستی محلی و میکروب شناس ارائه می شود.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در وبسایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.