walden-pondچطور آب چاه باریک را برای نوشیدن خالص سازیم؟
در صورتی که شما برای نیازهای خانگی از جمله مصارف آشامیدن کلا وابسته به آب چاه یا آب چاه باریک هستید، واجب است که از آب چاه یا آّب چاه باریک نمونه گرفته و آن را برای انجام آزمایش به آزمایشگاه تحویل بدهید.در اغلب موارد در آب چاه نشانه های آلودگی که نشاندهنده بد بودن آب باشد وجود ندارد.مشکلات تندرستی متعددی در آب چاه هستند که می توانند شرایط آشامیدن را بد کنند.اگر شرایط تندرستی به دلیل حضور فلزات سنگین از قبیل آرسنیک بد است، اوضاع خطرناک خواهد بود.در اینجا ما به شما می گوییم که یک آب چاه سالم باید دارای چه ویژگی هایی باشد.برای زلالسازی بیشتر اب شما می توانید با ما تماس بگیرید.ما با فهم شیمی آب شما بهتان می گوییم که چه سیستمی مناسب استفاده شما می باشد.


چگونگی آزمایش آب چاه در هند، آزمایشگاه های آزمایش کیفیت آب در هند
تنها راه تشخیص خوبی و بدی آب چاه آزمایش آب است که در کشور هند در آزمایشگاه های آزمایش کیفیت آب صورت می گیرد.آزمایشگاه های آزمایش کیفیت آب زیادی در هند وجود دارند که می توانند آب چاه را آزمایش کنند.فهرستی از آزمایشگاه های آزمایش کیفیت آب هند وجود دارند.برای تسلیم نمونه به آزمایشگاه،شما نیاز دارید که از آب چاه نمونه برداری کرده باشید.
توضیح نتایج آزمایش آب چاه
بعد از ازمایش آب چاه، آزمایشگاه آزمایش کننده آب گزارش آنالیز آب یا نتایج آزمایش آب را در یک قالب استاندارد بر حسب هر یک از مقادیر استاندارد هند گواهی می کند.نتایج آزمایش آب تمام آلاینده های مضر محتمل فهرست شده و مقادیر واقعی آلاینده های حاضر در نمونه آب چاه یا آب چاه باریک را نشان خواهند داد.در برابر مقدار واقعی آلاینده های حاضر در نمونه آب چاه، محدوده حداکثر قابل پذیرش آلاینده بر حسب استاندارد آب هند و یا استاندارد توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی آمده است.گزارش آنالیز آب چاه همان چیزی است که توسط آن می توانید اقدام به خرید خوب زلال ساز آب نمایید.
چطور آب چاه را برای آشامیدن ایمن نماییم؟
بنا بر نتایج آزمایش آب چاه یا باریک ، گام هایی طی خواهند شد تا آب چاه آشامیدنی تمیز شده و قابل آشامیدن گردد.
آب چاه ایمن بدون مشکل
اگر خوش اقبال باشید،نتایج آزمایش آب چاه یا باریک به شما نشان می دهند که آب چاه سالم است و آلاینده ها در مقادیر بیش از استاندارد آب آشامیدنی هند و یا استاندارد سازمان بهداشت جهانی وجود ندارند.در این حال فقط لازم است که شما یک فیلتر ساده کاتریجی اختیار نموده و برای حذف بو و بهبود مزه آب از فیلتر کربن فعال استفاده نمایید.
چطور آرسنیک را از آب چاه یا باریک حذف کنیم؟
بعضی وقت ها نتایج نشان می دهند که در آب چاه یا باریک آرسنیک یا دیگر فلزات سنگین سمی وجود دارند.در چنین حالاتی بهترین کار این است که فلزات یاد شده با استفاده از دستگاه RO یا اسمز معکوس حذف شوند.روش های دیگر حذف آرسنیک از آب هم شناخته شده هستند،اما RO عملی ترین و قابل اعتمادترین راه خلاصی از شر آرسنیک آب می باشد.آرسنیک مشکل عمده بسیاری از چاه های باریک نقاط مختلف دنیا می باشد.از آنجا که نمک های آرسنیک موجود در چاه بو و طعم ندارند،تا قبل از انجام آزمایش شما قادر نخواهید بود به وجود آن ها پی ببرید.در هنگامی که از آب چاه برای آشامیدن استفاده می شود ضروری است که آرسنیک آب آزمایش شود.آب آشامیدنی دارای آرسنیک می تواند تهدید بزرگ سلامتی باشد.سمیت آرسنیک آب تجمعی است یعنی آرسنیک ورودی به بدن حذف نشده،باقی مانده و به تدریج ازدیاد حاصل می کند.با ادامه مصرف آب آرسنیک دار شما به تدریج مسموم شده و به ناراحتی های سلامتی حاد مبتلا می گردید.حتی ممکن است شما مرگ زودرس را تجربه نمایید.آرسنیک و دیگر فلزات سنگین آب چاه از خطرناک ترین جنبه های آب آشامیدنی چاه می باشند.برای خالص سازی آب غیر ایمن ناشی از آرسنیک،شما باید در هنگامی که از آّب به قصد آشامیدن یا پخت و پز استفاده می کنید ، واحد خالص سازی RO را در آشپزخانه و در نقطه مصرف نصب نمایید.واحد RO جدا از سیستم خالص سازی آّب چاه کل خانه است که جهت آرسنیک آب چاه مورد استفاده قرار می گیرد.آرسنیک می تواند با اکسیداسیون با کلر(هیپوکلریت سدیم) یا پر منگنات پتاسیم یا انعقاد با کلرور فریک و فیلتراسیون نهایی حذف شود.آلومینای فعال و رزین های تبادل یونی هم موثر هستند.بهترین اختیار برای داشتن آب بدون آرسنیک کار گذاری واحد RO برای کل منبع تامین آب خانگی است.
مشکلات آب چاه بو دار
بعضی وقت ها آب چاه باریک بویی شبیه تخم مرغ گندیده می دهد که از آب زیر زمینی آلوده شده توسط ترکیبات گوگرد یا باکتری های گوگردی که گاز هیدروژن سولفوره را در آب چاه ایجاد می کنند نشات می گیرد.گازهای هیدروژن سولفوره حتی در مقادیر بسیار کم در آب چاه بوی بد تخم مرغ گندیده ایجاد می کنند.در چاههای روباز این بو توسط مواد آلی در حال فساد ایجاد می شود و بنا بر این راه حل ، تمیز کردن چاه روباز توسط پمپاژ مقداری آب که سطح آب چاه را پایین می برد می باشد، زیرا بعد از این مرحله می توان داخل چاه شده و بطور فیزیکی اقدام به خلاص شدن از شر تمامی مواد آلی و سپس اضافه کردن تمیز کننده کلره نمود.
مشکلات آب گلی چاه
بهترین راه برای خالص سازی چاه گلی یا کثیف قرار دادن مستقیم محلول آلوم(سولفات آلومینیم) در داخل چاه سر باز یا مخزن نگهداری اولیه ای است که آب چاه باریک به داخل آن پمپاژ می گردد.آلوم ماده سالمی است و منعقد کننده ای است که تقریبا توسط تمامی اولیای امور آبرسانی عمومی جهت ته نشینی اولیه ته نشست ها و خالص سازی آب حاوی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.شما نیاز ندارید که مقدار خیلی زیادی را مورد استفاده قرار دهید.به عنوان یک قاعده سر انگشتی حدود 50 گرم آلوم را در سطل حاوی 5 تا 10 لیتر آب ریخته و آن را بطور یکنواخت روی سطح چاه یا مخزن نگهداری چاه باریک بریزید.50 گرم آلوم برای چاه تا قطر 6 متر کافی است.برای چاهها و مخازن نگهداری کوچک از نصف این مقدار استفاده کنید.در مدت 24 ساعت تقریبا تمام گل ها و کثافات در کف چاه یا مخزن نگهداری ته نشین شده و آب زلال می گردد.وقتی آب غیر از کدورت ایجاد شده توسط گل و کثافت آلاینده دیگری ندارد،آب را از میان یک فیلتر کاتریجی که در زمره فیلترهای ته نشینی قرار دارد عبور داده و جهت حذف بو و بهبود مزه آب،آن را از میان فیلتر کربن فعال رد کنید.
مشکلات آهن در آب چاه
حذف آهن از آب چاه باریک مهم است زیرا با توجه به اینکه آهن تقریبا در همه جای سطح زمین یافت می شود،مشکل آهن آب یک مشکل عمومی است.نمک های آهن آب می توانند از چندین راه از آّ حذف شوند که اغلب آن ها شامل اکسیداسیون نمک های آهن آب هستند که طی آن نامحلول شده و به خارج از آب رسوب می کنند.این رسوبات بعدا توسط فیلتراسیون جداسازی می گردد.چندین روش اکسیداسیون آهن آب شامل هوادهی آب چاه، کلرزنی کل آب چاه و ازن زنی می باشد.عمومی ترین روش حذف آهن از آب چاه باریک(منظور از چاه باریک در اینجا چاه عمیق و باریکی است که داخل زمین حفر شده و لوله جفت شده در قالب آن قسمت های بالایی چاه گمانه را پوشش می دهد.این چاه برای بالا آوردن آب تا سطح زمین معمولا توسط پمپ تجهیز شده است) استفاده از فیلترهای با بستر اکسید کننده همچون ماسه سبز منگنز و پیرولوسیت یا بستر کاتالیستی مثل BIRM است.با استفاده از بسترهای تبادل یونی می توان نسبت به حذف آهن آب چاه اقدام نمود،هر چند این روش تصفیه برای سیستم های خالص سازی آب چاه خانگی توصیه نشده است.مشکل عمده آب چاه باریک آهن است.پس بهترین راه حل این است که سراغ ماسه سبز منگنز یا BIRM جهت تصفیه آب چاه برویم.احیای ماسه سبز منگنز با پرمنگنات پتاسیم مشکل نیست و اغلب می تواند توسط صاحبخانه ها بدون ایجاد مشکل زیاد انجام گردد.تصفیه BIRM آهن آب چاه نیاز به احیا ندارد ولی قبل از وارد کردن بستر مدیا لازم است توسط روش های ساده هوادهی همانند عملکرد ونتوری هوا وارد آب چاه شود.اگر اب محتویات بالای آهن دارد شما نیاز خواهید داشت که با یک متخصص تصفیه آب مشورت نمایید تا بهترین شیوه تصفیه آب چاه را به شما پیشنهاد نماید.
سیستم خالص سازی کل خانه برای آب چاه یا آب چاه باریک
سیستم خالص سازی کل آب خانگی چاه یا چاه باریک با واحد RO بهترین راه حل برای تمام مشکلات آب چاه از قبیل آرسنیک، باکتری، آهن،بوی بد، فلزات سنگین و ... می باشد.یک واحد خالص سازی اسمز معکوس یا یک واحد نانوفیلتراسیون تمام ناخالصی های شناخته شده آب چاه را حذف خواهد نمود.برای محاسبه ظرفیت سیستم خالص سازی کل آب خانگی آب چاه با واحد خالص ساز اسمز معکوس باید فرض کنید که نیاز روزانه متوسط آب برای هر نفر 200 لیتر می باشد.به عنوان مثال یک خانواده 6 نفره نیاز به 1200 لیتر در روز آب خالص شده توسط واحد خالص سازی آب RO دارد.واحدهای خالص سازی RO معمولا بر حسب آبی که در روز خالص می کنند یا LPD طبقه بندی می شوند.از آنجا که آب دورریز واحد RO آب صاف شده فوق العاده بالا با میزان بالای TDS می باشد می توان از آن برای شستشوی توالت ها، شستشوی کف ، آبیاری گیاهان و ... استفاده نمود.محصول آبی خالص شده توسط RO فقط باید برای آشامیدن،پخت و پز، استحمام و ... مورد استفاده قرار گیرد.پس لازم است شما مخازن جداگانه برای آب خالص شده RO و آب دورریز RO داشته باشید.لوله کشی خانه باید به گونه ای باشد که آب شستشوی توالت ها از مخزن بالایی آب دورریز RO تامین شود.آب حاصل از این لوله باید برای شستشوی کف و مقاصدی که نیاز به آب خالص شده توسط RO با TDS پایین ندارند مورد استفاده قرار گیرد.آب دورریز خالص ساز RO تحت فیلتراسیون ریز قرار گرفته است و جهت حفاظت غشاهای RO ضدعفونی شده است و تمام این ها قبل از اینکه کل آب خام تحت فشار بالا به غشای RO پمپ شود انجام شده است.از این اب خام خالص شده، آب خالص به میان غشاهای مخزن آب خالص شده می رود و آب دورریز به مخزن آب دورریز جریان می یابد.آب دورریز خالص ساز آب RO به سبب عدم پذیرش توسط غشای RO محتویات نمک بالا دارد.با فرض اینکه 20 درصد از آب خالص مصرفی خانگی برای فلاش تانک ها و شستشوی کف مصرف می شود،شما می توانید واحد RO خانگی کوچکتر داشته باشید.در مثال بالایی ما یک واحد RO خانگی با ظرفیت 1000 لیتر در روز کار را به نحو مطلوبی انجام خواهد داد.برای تمیز کاری در بدو امر شما می توانید از آب دورریز RO استفاده نموده و در نهایت از آب RO کمک بگیرید.این امر به خاطر این است که آب دورریز RO دارای مقدار زیادی نمک است و وقتی که آّب خشک می شود این نمک ها بصورت پوسته ای باقی می مانند.در نتیحه روی سطوح تمیز شده لکه های مشخص سفید رنگ بر جای می ماند.شما باید با شستشوی نهایی توسط آب خالص نفوذی از وقوع این پیشامد ممانعت به عمل آورید.
چطور در هند خالص سازهای آب را خریداری نماییم؟
بهترین راه برای خرید خالص سازهای آب در هند این است که تمام مدل های در دسترس خالص سازی آب را که در خرده فروشی ها موجودند بصورت آن لاین تماشا کنید.البته مشکل بزرگ این است که شما شیمی آب را نمی دانید و مغازه ها فقط تولیدات خود یا دیگران را به شما می فروشند.آن ها از نیازهای شما آگاه نیستند.شما می توانید مستقیما با ما تماس بگیرید.ما به شما سیستم بایسته و کاری که باید انجام دهید را پیشنهاد می کنیم.ما برای شما تضمین های محکم متناسب با خرید از فروشنده اخذ می کنیم.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای مختصر در سایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.