5comver0007

bukpascomچرا استخر من به شدت بوی کلر می دهد؟( کد 0645)

جواب خیلی آسان است، "به خاطر اینکه به اندازه کافی کلر در آب نیست!"

چطور سطوح کلر استخر یا اسپا را کم کنیم؟( کد 0643)

نگهداری سطح صحیح کلر می تواند یک ترفند باشد. و وقتی برای حذف کلرآمین ها، باکتری ها و جلبک ها استخر را تحت تاثیر bluelineشوک کلر bluelineیا سوپر کلریناسیون قرار می دهیم، عبور از علامت و کلرزنی بیش از حد استخر بسیار آسان است.