walden-pondچطور حرکات روده را بهتر کنیم؟(کد 0047)
نکات
یبوست و اسهال
چرا ما مدفوع می کنیم؟
نتیجه گیری

سه بیماری حاصل از فاضلاب(کد 0045)
میکروب های ایجاد کننده بیماری در صورتی می توانند از فاضلاب پخش شوند که به درستی دفع نشده باشد یا افراد بهداشت توالت مناسب (پاکیزگی) را تمرین نکنند. اگر یک سیستم دفع فاضلاب به درستی نگهداری نشود، قادر نخواهد بود با خیال راحت از شر فاضلاب خلاص شود. برای اینکه یک سیستم فاضلاب به درستی نگهداری شود، تمام قطعات معیوب (مسدود شده، آسیب دیده، شکسته یا فرسوده) باید در اسرع وقت پس از توقف درست کار، اصلاح شوند.