walden-pondدرست کردن فعالساز بوکاشی(کد 0040)
دستورالعمل
ما کار را با جستجوی یک بسته از سبوس بوکاشی آغاز کردیم که به مدت 3 هفته در یک ظرف آشپزخانه تخمیر شده بود. آن با کپک کرک دار سفید پوشیده شده بود؛ یک نشانه خوب مورد توقع! در درست کردن بوکاشی از سه منبع از میکروارگانیزم های موثر یا EM استفاده می شود که شامل مقداری کمپوست محلی پر از اسپورهای کپک سفید دوست داشتنی می باشند.
محتویات تر

سبوس بوکاشی(کد 0039)

با استفاده از این دستورالعمل، شما می توانید خودتان "سبوس بوکاشی" تهیه نمایید. هدف از استفاده از این سبوس این است که زائدات غذایی به میکروارگانیزم هایی آغشته شوند که به تخمیر آن ها کمک می کند. ارگانیزم اصلی باکتری اسید لاکتیک است. تجربه من این بوده که در روشی ساده که طی آن از کشت لاکتوباسیلوس های نشاسته برنج استفاده می شود، می توان استارتر موثر و خوبی تهیه نمود. من نشاسته را از شستشوی برنج( آب برنج) تهیه کردم و باکتری های اسیدلاکتیک را با استفاده از شیر کشت دادم. سپس آن ها را به سبوس گندم تلقیح نمودم. در پایان کار، سبوس می تواند خشک شده و برای یکسال یا بیشتر ذخیره گردد. این روش در مقایسه با خرید سبوس در بسته های کوچک تجاری یا حتی خرید مایع استارتر EM کاملا به صرفه می باشد.