walden-pondچطور لارو پشه را از بین ببریم،پنج تاکتیک درخشان
پشه ها حقیقتا میوه های خوردنی و شیره های گیاهی را می خورند.پس چه چیز نگران کننده است؟!اینکه "چه مرضی است که پشه ها ما را نیش بزنند؟"

ادامه مطلب: چطور لارو پشه ها را از بین ببریم؟

سوسک های فاضلابی یا سوسک های امریکایی عموما در فاضلابروها و محیط های مرطوب یافت می شوند.آن ها بزرگترین گونه های سوسک هستند و می توانند تا 2 اینچ هم طول پیدا کنند.سوسک های فاضلابی می توانند از طریق زهکش ها, ترک ها و شکاف ها و زیر درها وارد منازل شوند.سوسک های فاضلابی از مواد فاسد شده یا در حال فسادی که زیستگاه باکتری ها و ویروس ها است تغذیه می کنند.به مجردی که سوسک ها وارد خانه می شوند می توانند این باکتری ها و ویروس ها را در محیط پراکنده نمایند.

ادامه مطلب: رهایی از شر سوسک های فاضلابی