walden-pond

comtobeچطور از شرشان خلاص شویم
وقتی بوی جدید وارد اتاق های ما می شود، سخت است که به آن توجه نکنیم. بعضی از بوهای جدید خوشایند هستند، مثل کوکی های تازه پخته شده و یا پای سیب خانگی. دیگران، آن هایی هستند که ما ترجیحا ازشان فرار می کنیم، مثل حیوانات خانگی صدمه دیده و یا شیر فاسد. ولی بعضی بوها، جدا از خوب و بدشان، می توانند کاملا حیرت آور هستند.

خلاصی و رهایی از شر بوی آفت کش(کد 0488)
آیا آفت کش ها بو می دهند؟ چطور تا ابد از شر بوی آفت کش خلاص شویم؟
کشاورزان، صاحبخانه ها و دارندگان املاک تجاری همیشه سرگشته سوال "آیا آفت کش بو می دهد؟" هستند. جواب ساده این است که بله! آفت کش ها اغلب بو می دهند. بعضی از آفت کش ها بوی قوی دارند و برخی ندارند. آن هایی که بوی قوی دارند معمولا کشنده نیستند، ولی بسیاری از مردم بوهای آفت کش های دارای سمیت را استشمام کرده اند.